Konfigurowanie integracyjnego testowania środowiska z Docker oraz Docker Compose na Ubuntu 16.04

Testowanie środowiska z Docker oraz Docker Compose na Ubuntu 16

Ciągła integracja (CI) odnosi się do praktyki, kiedy deweloperzy integrują kod tak często, na ile jest to możliwe, a każda próba jest wcześniej testowana przed i po wprowadzeniu do wspólnego repozytorium przez zautomatyzowaną kompilację.

CI przyśpiesza proces rozwoju i minimalizuje ryzyko wystąpienia problemów krytycznych, niemniej jednak skonfigurowanie nie jest takie proste; zautomatyzowane kompilacje działają w innym środowisku, gdzie instalacja zależności uruchomieniowych oraz konfiguracja usług zewnętrznych może być inna niż w Twoim środowisku lokalnym i deweloperskim.
więcej

Jak skonfigurować Apache Traffic Server jako Reverse-Proxy na Ubuntu 14.04

Apache Traffic Server to bardzo wydajny web proxy cache, który jest w stanie obsługiwać duże ilości jednoczesnych żądań zachowując bardzo niską latencję. W porównaniu do innych popularnych serwerów proxy, takich jak Varnish lub Squid, on zazwyczaj zużywa mniej pamięci i reaguje szybciej. W zależności od potrzeb, można użyć go jako reverse proxy lub jako forward proxy. więcej

Instalowanie Node.js na Ubuntu 16.04

Wprowadzenie

Node.js jest platformą JavaScript dla programowania o przeznaczeniu ogólnym, która pozwala użytkownikom na szybkie tworzenie aplikacji sieciowych. Wykorzystując JavaScript zarówno na front-end, jak i back-end, rozwój może być bardziej spójny i dostosowany w ramach tego samego systemu.

Pokażemy Ci jak zacząć pracę z Node.js na serwerze Ubuntu 16.04.

więcej

Wyszukiwanie plików na Linux VPS za pomocą Find i Locate

Wyszukiwanie plików na Linux za pomocą find, locate

Wstęp

Problem, z którym się spotykają użytkownicy przy pierwszym używaniu Linux — jak znaleźć potrzebny plik.

W tym artykule zostanie omówione wykorzystanie polecenia find. Ono pomoże Ci szukać plików na Twoim serwerze VPS wykorzystując różne filtry i parametry. Zostanie przez nas też opisane polecenie locate, które może być wykorzystywane do wyszukiwania komend w inny sposób.

więcej

© 2015-2020 Hostovita sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.