29 lip

JavaScript: wprowadzenie do JSON

czym jest JSON w Javascript?

Obiekt JSON (JavaScript Object Notation) jest jednym z najbardziej popularnych formatów danych w języku JavaScript do wymiany informacją między różnymi aplikacjami, językami programowania i serwisami. JSON jest lekkim i prostym w użyciu formatem. W tym artykule opiszemy, jak używać prostego obiektu JSON w JavaScript, jak tworzyć i jak wysyłać dane za pomocą interfejsu API JSON.

Czym jest obiekt JSON?

Obiekt JSON to tekstowy format danych, który jest oparty na składni języka JavaScript. Jest to format uniwersalny i niezależny od języka, co oznacza, że można go używać w dowolnym języku programowania. Obiekt JSON składa się z pary klucz-wartość, gdzie kluczem jest unikalny identyfikator, a wartością może być dowolny typ danych, takie jak liczba, tekst, tablica czy inny obiekt JSON. Obiekty są zazwyczaj zapisywane w postaci tekstowej i przesyłane między aplikacjami za pomocą protokołów takich jak HTTP/HTTPS.

Tworzenie obiektu JSON

Aby utworzyć obiekt JSON w JavaScript, wystarczy zastosować odpowiednią składnię. Obiekt jest zapisywany w postaci pary klucz-wartość, gdzie klucz (identyfikator) jest ciągiem znaków zapisanym w cudzysłowie, a wartość może być dowolnym typem danych. Poniżej przykład prostego obiektu JSON:

{
 "imie": "Grzegorz",
 "nazwisko": "Brzęczyszczykiewicz",
 "wiek": 30,
 "adres": {
  "ulica": "Kwiatowa 1",
  "miasto": "Gniezno"
 }
}

W powyższym przykładzie mamy obiekt JSON reprezentujący osobę o imieniu “Grzegorz”, nazwisku “Brzęczyszczykiewicz”, wieku 30 lat i adresie składającym się z ulicy “Kwiatowa 1” i miasta “Gniezno”.

Przesyłanie danych za pomocą JSON API

Interfejs API (Application Programming Interface) JSON jest mechanizmem, który umożliwia aplikacjom komunikację i wymianę danych. Przesyłanie danych za pomocą interfejsu API jest bardzo popularne, ponieważ JSON jest lekkim formatem, który można łatwo przesyłać przez sieć. Aby wysłać dane za pomocą interfejsu API JSON, należy zserializować obiekt JSON do postaci tekstowej i przesłać go przez sieć. Na serwerze odbiorczym obiekt JSON jest deserializowany i przetwarzany.

W Javascript za to odpowiadają funkcje: JSON.stringify() oraz JSON.parse().
W PHP są to funkcje np. json_encode() oraz json_decode().

Przykładem interfejsu API JSON jest RESTful API, które jest powszechnie stosowane w aplikacjach internetowych. RESTful API używa protokołu HTTP lub HTTPS do komunikacji między klientem a serwerem i przesyła dane w formie obiektów JSON. Klient może wysłać żądanie HTTP do serwera, a serwer odpowie obiektem JSON zawierającym żądane dane.

Przykład zapytania POST do:

https://sandbox.przelewy24.pl/api/v1/transaction/register

Odpowiedź (application/json):

{
 "merchantId": 0,
 "posId": 0,
 "sessionId": "string",
 "amount": 0,
 "currency": "str",
 "description": "string",
 "email": "string",
 "client": "string",
 "address": "string",
 "zip": "string",
 "city": "string",
 "country": "PL",
 "phone": "string",
 "language": "pl",
 "method": 0,
 "urlReturn": "string",
 "urlStatus": "string",
 "timeLimit": 0,
 "channel": 1,
 "waitForResult": true,
 "regulationAccept": false,
 "shipping": 0,
 "transferLabel": "string",
 "mobileLib": 1,
 "sdkVersion": "string",
 "sign": "string",
 "encoding": "string",
 "methodRefId": "string",
 "cart": [
  {
   "sellerId": "string",
   "sellerCategory": "string",
   "name": "string",
   "description": "string",
   "quantity": 0,
   "price": 0,
   "number": "string"
  }
 ],
 "additional": {
  "shipping": {
   "type": 0,
   "address": "string",
   "zip": "string",
   "city": "string",
   "country": "string"
  }
 }
}

Przykład użycia JSON w JavaScript

Poniżej przedstawiamy przykład użycia obiektu JSON w JavaScript, gdzie tworzymy prosty obiekt JSON reprezentujący listę osób:

// Tworzymy obiekt JSON
var listaOsob = {
 "osoby": [
  {
   "imie": "Jan",
   "nazwisko": "Kowalski",
   "wiek": 30
  },
  {
   "imie": "Anna",
   "nazwisko": "Nowak",
   "wiek": 25
  }
 ]
};

// Wyświetlanie danych z obiektu JSON
console.log(listaOsob.osoby[0].imie); // wyświeli się: Jan
console.log(listaOsob.osoby[1].imie); // wyświeli się: Anna

W powyższym przykładzie mamy obiekt JSON reprezentujący listę osób. Możemy uzyskać dostęp do danych w obiekcie JSON za pomocą notacji kropkowej lub notacji z użyciem nawiasów kwadratowych.

Podsumowanie

Obiekt JSON jest powszechnie stosowanym formatem danych w tym w języku JavaScript. Jest to lekki i prosty w użyciu format, który umożliwia przenoszenie i wymianę danych między różnymi aplikacjami i językami. Obiekt JSON jest zapisywany w postaci pary klucz-wartość i może zawierać dowolny typ danych. Możemy tworzyć obiekty JSON, przesyłać je za pomocą interfejsu API JSON i odczytywać dane z obiektów JSON w JavaScript. Pozwala nam również na efektywną komunikację między aplikacjami i łatwe przesyłanie danych przez sieć.