27 gru

Jak sprawdzić czy domena jest na liście SPAM?

Czy domena jest na listach SPAM i jak ją usunąć z nich?

Przy prowadzeniu sklepu lub dowolnej strony internetowej najważniejszym jest monitoring bezpieczeństwa swojej domeny, aby zapewnić bezproblemową dostarczalność wiadomości email. Istnieją publicznie dostępne czarne listy, które mogą mieć wpływ na to, czy wiadomości trafią do skrzynek odbiorczych czy zostaną odbite przez serwery pocztowe. W tym artykule pokażemy, jak sprawdzić, czy wybrana domena znajduje się na liście SPAM oraz jak skonfigurować domenę w celu zapewnienia wysokiej dostarczalności maili.

Czym są czarne listy domen?

Czarne listy nadawców maili są znane również jako listy RBL (“Real-time Blacklists”), to listy nazw serwerów (domeny lub adresy IP) wysyłające wiadomości email, które zostały uznane za niepewne lub szkodliwe. Serwery te trafiają na czarne listy patrząc na różne czynniki:
– masowe wysyłki spamu,
– brak poprawnej autoryzacji konta, z którego odbywa się wysyłka maili, lub serwera pocztowego,
– zgłoszenia odbiorców i podmiotów zajmujących się cyberbezpieczeństwem.

Jeżeli serwer, na którym znajduje się strona i/lub poczta został dodany do takiej listy, może to mieć negatywne skutki w dostarczeniu wiadomości email, co może powodować odrzucenie wiadomości lub oznaczeniem ich jako SPAM.

Dlaczego wiadomości trafiają do folderu SPAM?

Istnieje wiele czynników, które mogą doprowadzić do tego, że wiadomości email trafiają do folderu SPAM. Jednym z nich jest obecność domeny lub adresu IP serwera na czarnej liście nadawców (RBL). Jeżeli serwer nadawcy email jest uznawany za niepewny lub szkodliwy, serwery odbiorców mogą automatycznie oznaczać takie wiadomości jako SPAM lub je odrzucać. Dodatkowo, jeżeli na serwerze nadawcy jest niepoprawnie skonfigurowana autoryzacja wysyłki email (SMTP,SSL) – to również może doprowadzić na oznaczanie wiadomości jako SPAM.

Sprawdzić czy domena nie jest na listach spam można w specjalnych narzędziach, np. na stronie: https://dnschecker.org/ip-blacklist-checker.php

Jak skonfigurować domenę do wysyłki wiadomości e-mail?

Aby zapewnić wysoki poziom dostarczania wysyłanych wiadomości email, należy poprawnie skonfigurować domenę:

1. Konfiguracja rekordów MX

Rekordy MX (Mail Exchange) są potrzebne do skierowania wysyłanej poczty do nas (na nasz email, np. biuro@moja-domena.pl) na serwer pocztowy na hostingu. Jeżeli korzystasz z usług hostingu, odpowiednie rekordy MX będą dodawane do domeny automatycznie w module Edycji wpisów domeny lub “Zone Editor”. W przypadku korzystania z zewnętrznych serwerów DNS, musimy dodać rekordy MX ręcznie. Poniżej przedstawiamy przykładowe rekordy MX dla domeny “moja-domena.pl”:

Nazwa rekorduTyp rekorduPriorytetWartość rekordu
moja-domena.plMX10mail.moja-domena.pl

2. Konfiguracja rekordu DMARC

Rekord DMARC (“Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance”) pozwala serwerom odbiorców na weryfikację autentyczności otrzymywanych przez nich wiadomości e-mail. Poprawna konfiguracja rekordu DMARC może pomóc w ulepszeniu dostarczenia naszych maili. Przykładowa konfiguracja rekordu DMARC dla domeny “moja-domena.pl” może wyglądać następująco:

_dmarc.moja-domena.pl IN TXT "v=DMARC1; p=none; sp=none"

Jest to zwykły rekord domeny typu TXT, z treścią “v=DMARC1; p=none; sp=none”.

3. Konfiguracja rekordu SPF

Rekord SPF (“Sender Policy Framework”) pozwala serwerom pocztowym odbiorców email na weryfikację, czy wysyłający wiadomość e-mail jest autoryzowany do wysyłki takich email dla danej domeny. Przykładowa konfiguracja rekordu SPF dla domeny “moja-domena.pl” może wyglądać następująco:

moja-domena.pl IN TXT "v=spf1 a:mail.moja-domena.pl a mx ~all"

4. Konfiguracja rekordu DKIM

Rekord DKIM (“DomainKeys Identified Mail”) pozwala serwerom pocztowym odbiorców na weryfikację podpisu e-maila oraz autentyczności nadawcy. Aby skonfigurować rekord DKIM, należy wygenerować klucz DKIM dla domeny i dodać go do rekordów DNS. Przykładowa konfiguracja rekordu DKIM dla domeny “moja-domena.pl” może wyglądać następująco:

_x._domainkey.moja-domena.pl IN TXT "v=DKIM1; k=rsa; p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEApDPX6i70gSusRUXfHfvUQxSBX0oTHJXMaMCk55cbfkFhm4nF1b/Fyp10Dx8WGBgz5rfTD/kpEnpFfOfTjehBulrTmNbzMjfisF+EEc1bD6CAXiMEMvQD0y6GJqgOE99ynjFohgXUt1pl/R7JE1LyT6pG1bNYbSRfYkoJayTUB97rcqPGriYx8hOuxtGmaWnW3Y8E6K92oiLQvHNavD3e25sa/ivmcCUTbPMil3R1hHBdf4DQj+wQcj+qJ2paxrUP4lK8nv0gjbrDw5LAYdTaB7asKx3EgeN2bcObuQ5gzYykD7S+CX80O7DXnT9MN5udGdHgxwXddXuDQErjyfk+rQIDAQAB"

Do generowania kluczy publicznych i prywatnych DKIM (oraz ich automatycznej instalacji) panele administracyjne cPanel oraz DirectAdmin na naszych serwerach już posiadają taką funkcje, należy ją tylko aktywować w ustawieniach. W innych przypadkach można skorzystać z dostępnych generatorów, np. https://easydmarc.com/tools/dkim-record-generator

Jak sprawdzić, czy domena znajduje się na liście SPAM?

Istnieje wiele publicznie dostępnych narzędzi, które umożliwiają wyszukiwanie i sprawdzenie, czy domena lub adres IP znajduje się na listach SPAM. Jednym z takich narzędzi jest MxToolbox.com . Aby sprawdzić domenę wystarczy wejść w zakładkę “Blacklists” -> wpisać domenę www -> kliknąć w “Blacklist Check”.

Po chwili wyświetlą się wyniki, które pokażą, czy podana domena lub adres IP znajduje się na którejś z czarnych list RBL. Wyniki mogą zawieraż również informacje o możliwych przyczynach wpisania na listę.

Kolejnym darmowym narzędziem do wyszukiwania na listach SPAM może być – https://dnschecker.org/ip-blacklist-checker.php

Jak usunąć domenę z listy SPAM?

Jeżeli domena została wpisana na listę SPAM należy najpierw zidentyfikować przyczynę tego. Może to być związane z nieautoryzowanymi masowymi wysyłkami spamu z konta email, do którego zostało zhackowane hasło, włamanie się na stronę lub nie stosowanie Captcha na formularzach kontaktowych na stronie www.

Po znalezieniu przyczyny blokady, naprawiamy problemy z hasłami lub ze stroną i wysyłamy prośby o usunięcie domeny z listy SPAM do każdego właściciela list RBL osobno. Każda taka lista SPAM posiada na stronie własne informacje oraz instrukcje, w jaki sposób należy zgłosić się do nich z taką prośbą. Niektóre listy mogą wymagać również opłaty za usunięcie wpisu.

Nasz dział wsparcia Hostovita.pl może również pomóc za darmo w usunięciu domeny z list SPAM, jeżeli takie nieautoryzowane wysyłki maili zostały naprawione.

Podsumowanie

Sprawdzenie, czy domena internetowa znajduje się na liście SPAM, jest ważnym elementem w dbaniu o wysoką dostarczalność wysyłanych wiadomości e-mail. Poprawna konfiguracja domeny oraz monitorowanie jej reputacji są kluczowe dla uniknięcia oznaczania maili jako SPAM. Wykorzystanie dostępnych darmowych narzędzi pozwoli na regularne sprawdzenie, czy domena nie dostała się na czarną listę. Jeżeli domena została wpisana na listę SPAM, należy podjąć opisane w naszym artykule działania aby przywrócić dostarczenie wysyłanych wiadomości e-mail do odbiorców.