30 lis

Krótko o tym, co to jest serwer DNS

Informacja o tym, co to jest serwer DNSSerwer DNS (Domain Name System) jest typem serwera WWW, wykorzystywany do interakcji z systemem nazw domenowych, który jest światowym katalogiem nazw domenowych i odpowiadających im adresów IP. Technologia DNS automatycznie przetwarza długie i skomplikowane adresy IP (które są segmentowane na sekwencje liczb oddzielonych kropkami, na przykład 127.0.0.1) na standardowe nazwy domen, które są łatwiejsze do zapamiętania.

System nazw domenowych składa się z tysięcy serwerowych nazw domen na całym świecie, które narastająco tworzą największą cyfrową bazę danych na świecie. Serwery DNS działają za pomocą specjalnego oprogramowania, które przesyła dane z serwera DNS do różnych web hostów na żądanie.

W ustawieniach sieciowych komputera czy routera można dodać serwery DNS od Google jako preferowane serwery, są to: 8.8.8.8, 8.8.4.4 Te serwery pozwolą naszemu systemowi szybciej widzieć aktualną ścieżkę do stron www.

Z podstawowych pojęć, Internet by nie istniał, jak wiemy, bez Domain Name System i serwerów DNS.

Czym jest DNS Root Server

DNS root serwery są podstawą systemu nazw domen, komunikując się tylko ze sobą za pomocą protokołów szyfrowania sieci prywatnej. Te serwery znajdują się w górnej części hierarchii sieci, przechowywać wszystkie informacje o nazwie domeny i adresach IP.

Istnieją tylko 13 serwerów root na całym świecie, z których każdy jest oznaczony literą alfabetu, aż do M. Dziesięć z tych kluczowych serwerów znajdują się w USA, jeden w Londynie, jeden w Japonii i jeden w Szwecji.

Czym jest DNS hierarchia

System nazw domenowych jest obsługiwany w hierarchii, która przechowuje bazę nazw domenowych osobno, i tylko serwerów na których znajdują się wszystkie bazy danych wyżej wymienionych DNS root serwerów. Pozostałe serwery DNS na świecie to tylko fragmenty bazy danych dla poszczególnych hostów internetowych i stron internetowych. Większość z tych serwerów DNS niskiego poziomu należą do dostawców usług internetowych lub prywatnych przedsiębiorstw.

Podczas przeglądania strony internetowej, Twoja przeglądarka faktycznie bezpośrednio komunikuje się z serwerem DNS dostawcy usług internetowych w celu uzyskania danych z innych domen przed wyświetleniem na ekranie. W niektórych przypadkach, serwery DNS nie będą musieli komunikować się z innym serwerem, aby wyświetlić stronę; jednak w wielu przypadkach, zwłaszcza gdy użytkownik odwiedza obcej lub prywatnej strony internetowej, serwer DNS Twojego dostawcy usług internetowych będzie działać jako klient DNS i pobierać dane z innego serwera DNS.

Połączenie z serwerem DNS

Każdy komputer, który jest podłączony do Internetu jest również podłączony do serwera DNS. Podczas konfiguracji połączenia za pośrednictwem usługodawcy internetowego, w rzeczywistości ustawia połączenie z ich serwerem DNS. Dostaniesz publiczny adres IP, który jest używany do identyfikacji komputera w sieci.

Typy serwerów DNS

Istnieją tysiące serwerów DNS na całym świecie, które zawierają części bazy danych, ale istnieją tylko 13 głównych serwerów DNS, które zawierają całą bazę danych na każdym serwerze.

Istnieją dwa typy serwerów DNS – podstawowy i drugorzędny. Ważne jest, aby zauważyć jednak, że każdy serwer DNS może być stosowany jako podstawowy lub drugorzędny serwer, zależnie od preferencji administratora. Jest nawet możliwe, że ten sam serwer jest podstawowym serwerem dla jednej strefy i serwerem pomocniczym dla innej.

Podstawowy Serwer DNS

Podstawowy Serwer DNS odczytuje dane dla strefy domen z pliku znajdującego się na serwerze WWW konta hostingowego. Ten serwer zazwyczaj również wysyła informacje do serwera drugorzędnego.

Dane strefy są informacją określoną przez administratora serwera, który informuje serwer, jak zachowywać się i komunikować się z innymi serwerami. Gdy podstawowy serwer komunikuje się z serwerem drugorzędnym, to się nazywa transfer strefy, ponieważ dane strefy są transferowane z jednego do drugiego serwera DNS.

Dwa serwery DNS są przypisane do każdej domeny, w celu uproszczenia zarządzania i zapewnienia większego bezpieczeństwa, niż tylko jeden serwer. Po tym, jak dane strefy zostały utworzone na serwerze podstawowym, one nie muszą być skopiowane na serwer drugorzędny, ponieważ oba serwery automatycznie udostępniają dane strefy.

Drugorzędny Serwer DNS

Drugorzędny serwer DNS, zwany również jako podrzędny serwer lub po prostu podrzędny, odbiera dane z serwera strefy podstawowej automatycznie po uruchomieniu. Za każdym razem, gdy drugorzędny serwer działa, żąda o informacje od swojego serwera podstawowego.

Ważne jest, aby zauważyć, że serwer drugorzędny nie musi pobierać dane z serwera podstawowego, ponieważ inny serwer może być skonfigurowany jako serwer podstawowy.

Drugorzędne serwery DNS są tak samo ważne jak serwery podstawowe, ponieważ zapewniają bezpieczeństwo w postaci zwolnienia. One również zmniejszają obciążenie na podstawowym serwerze i zapewniają, że zawsze istnieje serwer działający dla transmisji danych. Dzięki dywersyfikacji administracyjnej struktury serwera nazw domen bezpieczeństwo stron internetowych i Internetu w ogóle jest zapewnione.

Własny serwer DNS można na przykład zainstalować na naszych serwerach VPS SSD