11 lut

Dinero: wezęl-masternode

dinero-masternode

Dinero – jest nową walutą cyfrową, oparta o Bitcoin i Dash, co pozwala na anonimowe, natychmiastowe płatności do każdego, w dowolnym miejscu na świecie. Dinero wykorzystuje technologię peer-to-peer bez centralnych serwerów: zarządzanie transakcjami i wydanie pieniędzy odbywa się w sieci monety. Dinero Core – nazwa oprogramowania z otwartym źródłem, które pozwala na korzystanie z tej kryptowaluty.

Logujemy się do naszego serwera Linux VPS i instalujemy Dinero Core w folderze głównym naszego użytkownika home/uzytkownik.

Pobrać i rozpakować archiwum z Dinero Core musimy ze strony na Github – https://github.com/dinerocoin/dinero/releases, proces jego kompilacji jest szczegółowo opisany na stronie https://github.com/dinerocoin/dinero/blob/master/doc/build-unix.md

Po instalacji Dinero Core uruchomiamy proces Dinero:

./dinerod -daemon

Po udanym uruchomieniu za 1 minutę wyłączamy DineroCore następnym poleceniem:.

./dinero-cli stop

Przechodzimy do folderu.dinerocore:

cd .dinerocore

Edytujemy plik konfiguracyjny dinero.conf, kopiujemy i wklejamy do niego następną zawartość:

#----
rpcuser=XXXXXXXXXXXXX
rpcpassword=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
rpcallowip=127.0.0.1
#----
listen=1
server=1
daemon=1
maxconnections=24
#--------------------
masternode=1
masternodeprivkey=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
externalip=XXX.XXX.XXX.XXX

Po dodaniu informacji wyżej należy zamienić wszystkie XXXX na właściwą informację. rpcuser i rpcpassword mogą mieć dowolne znaczenie (tylko hasło powinno być dłuższe za nazwę użytkownika), klucz prywatny naszej masternody-węzła i adres IP serwera VPS.

Zapisujemy zmiany w pliku i zamykamy go.
Uruchomiamy proces dinerod.

./dinerod -daemon

Teraz damy możliwość zsynchronizować cały blockchain Dinero na VPS przed instalacją Sentinel.

Instalacja agenta sentinel na masternodzie

Instalujemy wszystkie dodatkowe niezbędne paczki:

sudo apt-get update
sudo apt-get install -y git python-virtualenv

Jeżeli zmienił się nam folder, w którym jesteśmy, przechodzimy z powrotem do katalogu .dinerocore:

cd .dinerocore

Pobieramy sentinel i przechodzimy do jego folderu:

git clone https://github.com/dinerocoin/sentinel.git
cd sentinel

Tworzymy środowisko wirtualne python:

virtualenv venv

jeżeli to polecenie zwraca błąd, spróbujmy zainstalować następną paczkę

sudo apt-get install -y virtualenv

Instalacja potrzebnych dodatków do sentinel:

venv/bin/pip install -r requirements.txt

Testujemy czy sentinel jest uruchomiony i czy widzi on nasz portfel, który się synchronizuje:

venv/bin/python bin/sentinel.py

Musimy zobaczyć taki komunikat: „dinerod not synced with network! Awaiting full sync before running Sentinel.”

To jest właśnie to, co chcieliśmy zobaczyć.

Teraz musimy zaczekać na ponowne indeksowanie i pełną synchronizację portfela:

cd .. (musimy wrócić do folderu .dinerocore)
./dinero-cli mnsync status

Musimy zobaczyć coś w takim stylu:

AssetId 999, wszystkie są na true, jedna false i FINISHED. Uruchomiamy jeszcze kilka razy ./dinerocli mnsync status, dopóki nie zobaczymy następną informację:

{
"AssetID": 999,
"AssetName": "MASTERNODE_SYNC_FINISHED",
"Attempt": 0,
"IsBlockchainSynced": true,
"IsMasternodeListSynced": true,
"IsWinnersListSynced": true,
"IsSynced": true,
"IsFailed": false
}

Uruchomiamy naszą Masternode.

W tym momencie nasz węzeł synchronizuje się i komunikuje się z siecią Dinero, ale on jeszcze nie jest traktowany jako Masternode, dla tego że węzeł nie został poprawnie zidentyfikowany w sieci.
Wracamy do naszego lokalnego portfela, otwieramy konsolę do debugowania i wpisujemy następne polecenia:

walletpassphrase <PASSPHRASE/HASLO_DO_PORTFELA> 120
masternode start-alias <ALIAS_WEZLA>

aby masternoda wystartowała.

Testujemy sentinel i nie oczekujemy żadnej odpowiedzi od niego.
Wracamy do folderu Sentinel:

cd sentinel

Uruchomiamy takie polecenie:

venv/bin/python bin/sentinel.py

jeżeli nie otrzymujemy w konsoli żadnej odpowiedzi – to oznacza że wszystko w porządku.

Tworzymy zadanie crontab, który będzie uruchamiał sentinel co 5 minut:

crontab -e

Dodajemy taką linijkę z dołu:

* * * * * cd /home/TWOJA_NAZWA_UZYTKOWNIKA/.dinerocore/sentinel && ./venv/bin/
python bin/sentinel.py 2>&1 >> sentinel-cron.log

Upewniamy się że:
1) Zmieniliśmy nazwę użytkownika na poprawną.
2) Dodajemy jedną linijkę za pomocą Enter`a żeby plik zadziałał bez problemów.
Zapisujemy i zamykamy plik.

———————————-

Zapraszamy do skorzystania z naszych serwerów dla Masternode które zawierają wsparcie oraz całodobowy monitoring przez administratorów Hostovita.pl, jesteśmy dostępne 24/7 aby pomóc w konfiguracji oraz zabezpieczeniu Masternode od włamania się!