22 sty

Pirl MasterNode: jak skonfigurować?

konfiguracja-masternody-pirl

Wymagania:

  • 20,000 monet Pirl (do tego jeszcze niewielka kwota na transakcje)
  • Zainstalowany portfel Nautilus na komputerze – http://release.pirl.io/downloads/pirl/
  • Dedykowany serwer albo VPS (Virtual Private Server) – zainstalowany system operacyjny Linux, 4GB pamięci RAM, 20GB miejsca na dysku, 3TB transferu danych, publiczny adres IP.
  • Otwarte porty 30303, UDP i TCP w zaporze sieciowej.
  • Konto w Pirl PoseidonNależy korzystać z wygenerowanego trudnego do odgadywania hasła!

Identyfikacja transakcji pod Twoim adresem – krok 1

Musimy wysłać transakcję z adresu gdzie znajdują się 20 000 Pirl, aby potwierdzić że jesteśmy właścicielem tego adres:
1. Logujemy się do Poseidon, i po lewej stronie w menu wybierz Wallet -> Wallet details. Zobaczysz adres portfela Twojego konta Pirl. Kopiujemy ten adres.
2. Przechodzimy do Nautilus, i wysyłamy transakcję z adresu, gdzie jest przechowywana powyższa kwota na adres w Poseidon. Wystarczy wysłać dowolną kwotę (1 lub nawet 0.5 pirl)

Ważne: nie wysyłaj całą kwotę 20,000 PIRL na konto w Poseidon!! Nie wysyłaj przelew z innych portfelów niż Nautilus, nie może to być przelew z gieldy!!

Nie stracimy te wysłane monety Pirl, one będą dostępne na koncie w Poseidon.

3. Kopiujemy hash transakcji, będzie on nam potrzebny w następnym kroku.

send_tx

Tworzenie Masternody – krok 2

1. Wracamy do Poseidon`a i wybieramy z lewego menu Masternodes -> Create masternode.

create_masternode

2. W okienku “Create a new masternode” uzupełniamy pola:

Name*: Nazwa masternody, można wpisać cokolwiek.
Wallet id*: wpisujemy adres portfela z depozytem (adres portfela w Nautilus)
Tx hash validation*: Wklejamy hash transakcji z kroku 1.

3. Klikamy w “Create“.

mn_details

Po tych działaniach musimy zobaczyć wpis naszej masternody w zakładce “My Masternodes”.

 

Obserwacja umowy i rejestracja Nody – krok 3

1. Wracamy do portfela Nautilus i klikamy w ikonkę “Contracts” na górze po prawej stronie.

contracts_icon

2. Klikamy w opcję “WATCH CONTRACT“. Powinno pojawić się nowe okienko.

what_contract

3. W adresie umowy (contract) wpisujemy:

0x256b2b26Fe8eCAd201103946F8C603b401cE16EC

W polu z nazwą umowy można wpisać dowolną informację.

4. W polu JSON INTERFACE wpisujemy następną informację (trzeba skopiować i wkleić poniższy kod!):

[{"constant":false,"inputs":[],"name":"nodeRegistration","outputs":[{"name":"paid","type":"bool"}],"payable":true,"stateMutability":"payable","type":"function"},{"constant":true,"inputs":[{"name":"_pirlAddress","type":"address"}],"name":"getNodeAddress","outputs":[{"name":"","type":"address"}],"payable":false,"stateMutability":"view","type":"function"},{"constant":true,"inputs":[{"name":"","type":"address"}],"name":"moderators","outputs":[{"name":"","type":"bool"}],"payable":false,"stateMutability":"view","type":"function"},{"constant":true,"inputs":[{"name":"","type":"address"}],"name":"nodes","outputs":[{"name":"pirlAddress","type":"address"},{"name":"nodeStake","type":"uint256"},{"name":"nodeHash","type":"bytes20"},{"name":"stakeLocked","type":"bool"},{"name":"nodeEnabled","type":"bool"}],"payable":false,"stateMutability":"view","type":"function"},{"constant":false,"inputs":[],"name":"disableNodeRegistration","outputs":[{"name":"disabled","type":"bool"}],"payable":false,"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"constant":true,"inputs":[],"name":"nodeCost","outputs":[{"name":"","type":"uint256"}],"payable":false,"stateMutability":"view","type":"function"},{"constant":true,"inputs":[{"name":"_pirlAddress","type":"address"}],"name":"getStakeLockedStatus","outputs":[{"name":"","type":"bool"}],"payable":false,"stateMutability":"view","type":"function"},{"constant":true,"inputs":[],"name":"nodeCount","outputs":[{"name":"","type":"uint256"}],"payable":false,"stateMutability":"view","type":"function"},{"constant":false,"inputs":[{"name":"_admin","type":"address"}],"name":"setAdmin","outputs":[{"name":"set","type":"bool"}],"payable":false,"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"constant":true,"inputs":[],"name":"owner","outputs":[{"name":"","type":"address"}],"payable":false,"stateMutability":"view","type":"function"},{"constant":false,"inputs":[],"name":"enableNode","outputs":[{"name":"enabled","type":"bool"}],"payable":false,"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"constant":true,"inputs":[],"name":"nodeRegistrationEnabled","outputs":[{"name":"","type":"bool"}],"payable":false,"stateMutability":"view","type":"function"},{"constant":false,"inputs":[],"name":"disableNode","outputs":[{"name":"disabled","type":"bool"}],"payable":false,"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"constant":false,"inputs":[],"name":"withdrawStake","outputs":[{"name":"withdrawn","type":"bool"}],"payable":false,"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"constant":true,"inputs":[{"name":"","type":"uint256"}],"name":"nodeAddresses","outputs":[{"name":"","type":"address"}],"payable":false,"stateMutability":"view","type":"function"},{"constant":true,"inputs":[{"name":"_pirlAddress","type":"address"}],"name":"getNodeEnabledStatus","outputs":[{"name":"","type":"bool"}],"payable":false,"stateMutability":"view","type":"function"},{"constant":true,"inputs":[{"name":"_pirlAddress","type":"address"}],"name":"getNodeStake","outputs":[{"name":"","type":"uint256"}],"payable":false,"stateMutability":"view","type":"function"},{"constant":false,"inputs":[],"name":"enableNodeRegistration","outputs":[{"name":"enabled","type":"bool"}],"payable":false,"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"constant":true,"inputs":[{"name":"_pirlAddress","type":"address"}],"name":"getNodeHash","outputs":[{"name":"","type":"bytes20"}],"payable":false,"stateMutability":"view","type":"function"},{"constant":true,"inputs":[],"name":"nodeFee","outputs":[{"name":"","type":"uint256"}],"payable":false,"stateMutability":"view","type":"function"},{"constant":true,"inputs":[],"name":"admin","outputs":[{"name":"","type":"address"}],"payable":false,"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[],"payable":false,"stateMutability":"nonpayable","type":"constructor"},{"payable":true,"stateMutability":"payable","type":"fallback"},{"anonymous":false,"inputs":[{"indexed":true,"name":"_pirlAddress","type":"address"},{"indexed":true,"name":"_nodeHash","type":"bytes20"},{"indexed":true,"name":"_nodeRegistered","type":"bool"},{"indexed":false,"name":"_dateRegistered","type":"uint256"}],"name":"MasterNodeRegistered","type":"event"},{"anonymous":false,"inputs":[{"indexed":true,"name":"_pirlAddress","type":"address"},{"indexed":true,"name":"_nodeHash","type":"bytes20"},{"indexed":true,"name":"_nodeDisabled","type":"bool"},{"indexed":false,"name":"_dateDisabled","type":"uint256"}],"name":"MasterNodeDisabled","type":"event"},{"anonymous":false,"inputs":[{"indexed":true,"name":"_pirlAddress","type":"address"},{"indexed":true,"name":"_nodeHash","type":"bytes20"},{"indexed":true,"name":"_nodeEnabled","type":"bool"},{"indexed":false,"name":"_dateEnabled","type":"uint256"}],"name":"MasterNodeEnabled","type":"event"},{"anonymous":false,"inputs":[{"indexed":true,"name":"_pirlAddress","type":"address"},{"indexed":true,"name":"_nodeHash","type":"bytes20"},{"indexed":true,"name":"_nodePaid","type":"bool"},{"indexed":false,"name":"_datePaid","type":"uint256"}],"name":"MasterNodeRewarded","type":"event"},{"anonymous":false,"inputs":[{"indexed":true,"name":"_pirlAddress","type":"address"},{"indexed":true,"name":"_nodeHash","type":"bytes20"},{"indexed":true,"name":"_stakeWithdrawn","type":"bool"},{"indexed":false,"name":"_dateWithdrawn","type":"uint256"}],"name":"StakeWithdrawn","type":"event"},{"anonymous":false,"inputs":[{"indexed":true,"name":"_invoker","type":"address"},{"indexed":false,"name":"_dateEnabled","type":"uint256"},{"indexed":true,"name":"_registrationEnabled","type":"bool"}],"name":"MasterNodeRegistrationEnabled","type":"event"},{"anonymous":false,"inputs":[{"indexed":true,"name":"_invoker","type":"address"},{"indexed":false,"name":"_dateDisabled","type":"uint256"},{"indexed":true,"name":"_registrationDisabled","type":"bool"}],"name":"MasterNodeRegistrationDisabled","type":"event"},{"anonymous":false,"inputs":[{"indexed":true,"name":"_invoker","type":"address"},{"indexed":true,"name":"_admin","type":"address"},{"indexed":true,"name":"_adminSet","type":"bool"}],"name":"SetAdmin","type":"event"},{"anonymous":false,"inputs":[{"indexed":true,"name":"_invoker","type":"address"},{"indexed":true,"name":"_newOwner","type":"address"},{"indexed":true,"name":"_ownerChanged","type":"bool"}],"name":"TransferOwnership","type":"event"}]

5. Po wprowadzeniu wszystkich informcji klikamy w OK.

watch_contract2

6. Klikamy w umowę maternody:

contract_select

Po prawej stronie będzie się znajdowało pole z wyborem “Select function”.

7. W polu “Select Function” wybieramy “Node Registration“.

8. W polu “Execute from” wybieramy adres portfela na którym znajduje się 20,000 monet Pirl.

9. Wpisujemy 20000 w polu pod “Send PIRL”.

10. Klikamy w EXECUTE. I jak każda dowolna transakcja musimy potwierdzić ją hasłem.

execute_contract

 

send_contract_tx

 

Uruchomienie Masternody – krok 4

1. Logujemy się na serwer VPS lub dedykowany, który będzie wykorzystany jako mastenoda

2. Musimy pobrać kod źródłowy na serwer, który znajduje się po tym adresem:
http://release.pirl.io/downloads/masternode/linux/pirl

Przed uruchomieniem nody, musimy jeszcze zapoznać się z następną informacją:
3. Przechodzimy do konta Poseidon. Na górze po lewej stronie klikamy w nbazwę użytkownika i tam klikamy w “settings”
Na stronie zostanie wyświetlony po prawej stronie: “Your TOKEN is : 0xxxxx…” – co jest naszym tokenem Pulpitu głównego. Kopiujemy wyświetlony token.

account_token

4. W nawigacji po lewej stronie klikamy w “Masternodes” -> “My masternodes
Następnie zobaczymy po prawej stronie token dla masternody, który jest tokenem dostępowym naszej masternody. Kopiujemy podany token

mn_token

5. Dalej jak dostaliśmy te dwa tokeny wracamy na nasz serwer VPS,  i wpisujemy  poniższe polecenie w terminalu linuxa:

export MASTERNODE="MN Token"
export TOKEN="Token Pulpitu"

MN Token – token z kroku 4.4, Token Pulpitu – token z kroku 4.3.

6. Po tych wszystkich działaniach musimy wejść do folderu, gdzie pobraliśmy kod źródłowy pirl w kroku 4.2:

./pirl

Od razu powinna się zacząć instalacja. Jeżeli powstanie problem z uprawnieniami do plików – musimy wpisać następne polecenie i uruchomić ./pirl ponownie:

chmod 775 pirl

——————————————————————

Wyłączenie Masternody

Aby wyłączyć masternodę i zwrócić 20 000 Pirl na portfel, trzeba wrócić do umowy, która została utworzona wcześniej. W miejscu gdzie ostatnio wybieraliśmy “Node Registration” można również zobaczyć w liście rozwijanej “Disable Node”. Kontynuujemy dalej z wyłączeniem Nody i następnie robimy to samo żeby wypłacić monety na portfel “Withdraw Stake”. Noda zostanie wyłączona, a środki wrócą na portfel.

——————————————————————

Zapraszamy do skorzystania z naszych serwerów dla Masternode, które spełniają wszystkie wymagania techniczne dla Node lub Masternode, a nasi administratorzy 24/7 będą gotowe pomóc z konfiguracją i obsługą Node.