16 maj

Jak zainstalować Docker-CE na Ubuntu 20.04 ?

Instalacja i konfiguracja Docker na Ubuntu 20

Używasz Ubuntu 20.04 LTS i chcesz zainstalować Docker Composer, aby zacząć pracę z kontenerami Docker? W tym artykule podamy wszystkie niezbędne do tego informacje.

Ubuntu 20.04 jest już dostępny do pobrania i możesz go używać, aby poznać jego nowe dodatki, motywy i inne funkcje. Najlepszą rzeczą jest to, że nie musimy dodawać żadnego zewnętrznego repozytorium, aby zainstalować i uruchomić Docker na Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa – wystarczy jedno polecenie i wszystko będzie gotowe.

Czym jest Docker?

Docker jest platformą, która umożliwia użytkownikom uruchamianie aplikacji w izolowanych kontenerach. Kontenery te mogą się nawzajem budować i mogą się ze sobą komunikować. Zasadniczo, kontenery to nic innego jak maszyny wirtualne, nieco różniące się od naszych standardowych maszyn wirtualnych, które tworzymy na platformach typu Virtual Box.

Wszystkie kontenery dzielą wspólne jądro. Oznacza to, że – niezależnie od systemu operacyjnego Linux lub aplikacji, którą zamierzamy zainstalować – nie musimy importować wszystkich jego danych, co zapewnia lekki obraz i wysoką wydajność kontenerów.

Dlatego jeśli chcielibyśmy oddzielić serwer WWW od serwera bazy danych, musielibyśmy uruchomić dwie kompletne maszyny wirtualne (w tym system operacyjny w standardowej wirtualizacji). Ale w Dockerze są to po prostu dwa niezależne kontenery, które uruchamiają odpowiednie serwery bez potrzeby pełnej instalacji systemu operacyjnego.

Zobaczmy, jak za pomocą jednego polecenia zainstalować Docker Composer Community Edition na Ubuntu 20.04.

Otwieramy terminal

Aby zainstalować Docker, uruchom terminal (mogą być to również klienty SSH: Putty, Termius itd.), lub po prostu użyj do tego skrótu klawiszowego dostępnego w Ubuntu, tj. CTRL + ALT + T.

Aktualizujemy system Ubuntu 20.04

Aby upewnić się, że wszystkie repozytoria i zainstalowane pakiety są aktualne, uruchom w tym celu prostą komendę aktualizacyjną, a także upewnij się, że masz uprawnienia roota do wszystkich komend, które będziemy uruchamiać

sudo apt install

Instalacja Docker-CE na Ubuntu 20.04 LTS

We wcześniejszych wersjach Ubuntu, takich jak 18.04, musimy ręcznie zainstalować kilka zależności (w tym repozytorium Dockera). Jednak w Ubuntu 20.04 nie musimy nic robić – wszystko znajduje się w oficjalnym repozytorium systemu. Musimy wpisać tylko jedno polecenie instalacji Dockera i to wszystko. Oto ono:

sudo apt install docker-compose

Wynik wykonania powyższego polecenia:

h2s@h2s:~$ sudo apt install docker-compose
Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
 bridge-utils cgroupfs-mount containerd docker.io pigz python3-attr
 python3-cached-property python3-distutils python3-docker python3-dockerpty
 python3-docopt python3-importlib-metadata python3-jsonschema python3-lib2to3
 python3-more-itertools python3-pyrsistent python3-setuptools
 python3-texttable python3-websocket python3-zipp runc ubuntu-fan
Suggested packages:
 ifupdown aufs-tools btrfs-progs debootstrap docker-doc rinse zfs-fuse
 | zfsutils python-attr-doc python-jsonschema-doc python-setuptools-doc
The following NEW packages will be installed:
 bridge-utils cgroupfs-mount containerd docker-compose docker.io pigz
 python3-attr python3-cached-property python3-distutils python3-docker
 python3-dockerpty python3-docopt python3-importlib-metadata
 python3-jsonschema python3-lib2to3 python3-more-itertools python3-pyrsistent
 python3-setuptools python3-texttable python3-websocket python3-zipp runc
 ubuntu-fan
0 upgraded, 23 newly installed, 0 to remove and 6 not upgraded.
Need to get 70.3 MB of archives.
After this operation, 339 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]

Uruchomienie Docker bez sudo w Ubuntu 20

Domyślnie, po zainstalowaniu Dockera, musimy używać sudo z każdym poleceniem służącym do pobierania obrazów i uruchamiania aplikacji. Dlatego też dodajemy użytkownika Dockera do grupy sudo, abyśmy nie musieli za każdym razem go używać.

 • Najpierw dodaj grupę docker za pomocą poniższego polecenia:
 • sudo groupadd docker
 • Następnie dodaj bieżącego użytkownika do grupy docker, która ma dostęp do sudo.
 • sudo gpasswd -a $USER docker
 • Uwaga: $USER domyślnie użyje bieżącego użytkownika – jeśli chcesz dodać innego użytkownika, zastąp $USER tym użytkownikiem.
 • Teraz zrestartuj sesje za pomocą poniższego polecenia lub po prostu wyloguj i zaloguj bieżącego użytkownika Ubuntu.
 • newgrp docker

Tworzenie kontenera Docker

Docker nareszcie jest na naszym Focal Fossa. Czas uruchomić go i sprawdzić, czy jest w stanie pobrać obrazy kontenerów z Docker Hub.

docker pull hello-image

uruchom Docker bez sudo w Ubuntu 20

Uruchomienie pobranego obrazu

docker run hello-world

To był prosty poradnik dotyczący instalacji Dockera na Ubuntu 20.04 Focal Fossa – jeśli masz pytanie, śmiało komentuj.

Więcej funkcji oraz poleceń Dockera opisaliśmy w artykule – Docker: Instalacja i wykorzystanie Ubuntu 16.04