12 cze

Jak zainstalować Go 1.6 na Ubuntu 16.04

Jak zainstalować Go 1.6 na Ubuntu 16.04

Język Go jest nowoczesnym językiem programowania opracowany w firmie Google. On staje się coraz bardziej popularny dla aplikacji i wielu firm, Go oferuje szeroki zestaw różnych bibliotek. W tym artykule poznamy jak można pobrać, zainstalować i utworzyć przykładową aplikację napisaną na Go 1.6 na serwerze VPS.

Zakładamy, że już masz zainstalowany system Ubuntu 16.04 z dodanym użytkownikiem (nie root), ale z uprawnieniami sudo. Jak to zrobić opisaliśmy w artykule Wstępna konfiguracja Ubuntu 16.04.

Instalowanie Go

W tym rozdziale zainstalujemy język Go na Twoim serwerze.

Na początek podłączymy się z serwerem poprzez ssh:

ssh sammy@adres_ip_serwera

Odwiedź oficjalną stronę Go i znajdź link do aktualnej wersji paczki z oprogramowaniem, wraz z kodem do weryfikacji SHA256. Można użyć curl do pobierania archiwum:
cd ~
curl -O https://storage.googleapis.com/golang/go1.6.2.linux-amd64.tar.gz

Dalej można użyć sha256sum do weryfikacji pobranego archiwum:
sha256sum go1.6.2.linux-amd64.tar.gz

Przykładowa odpowiedź
go1.6.2.linux-amd64.tar.gz
e40c36ae71756198478624ed1bb4ce17597b3c19d243f3f0899bb5740d56212a go1.6.2.linux-amd64.tar.gz

Dostaniesz taki sam hash, jak i na stronie internetowej.

Dalej przy pomocy tar rozpakujemy archiwum. Flaga x powie tar rozpakować archiwum, parametr v pokaże nam listę plików i f udostępni nam możliwość wybrania nazwy pliku:
tar xvf go1.6.linux-amd64.tar.gz

Teraz musi się utworzyć katalog z nazwą go w Twoim folderze domowym. Rekurencyjnie zmieniamy właściciela oraz uprawnienia na root i przenosimy do /usr/local:
sudo chown -R root:root ./go
sudo mv go /usr/local

Uwaga: /usr/local/go jest oficjalnie zalecaną lokalizacją, ale niektóre użytkowniki wolą lub wymagają innej lokalizacji.

Instalacja ścieżek do środowiska Go

W tym kroku ustawimy niektóre ścieżki w Twoim środowisku roboczym.

Po pierwsze, ustawimy znaczenie root dla Go, co wskaże Go – gdzie szukać plików źródłowych.

sudo nano ~/.profile

W końcu pliku dodajemy następne wiersze:

export GOPATH=$HOME/work
export PATH=$PATH:/usr/local/go/bin:$GOPATH/bin

Jeżeli została wybrana inna lokalizacja do instalacji Go, dodaj następujące wiersze do tego samego pliku. Ten przykład pokaże Ci polecenia, które należy wpisać w przypadku instalacji Go do katalogu domowego:

export GOROOT=$HOME/go
export GOPATH=$HOME/work
export PATH=$PATH:$GOROOT/bin:$GOPATH/bin

Zapisujemy i zamykamy plik. Następnie aktualizujemy Swój profil poleceniem:
source ~/.profile

Testowanie instalacji

Teraz po instalacji i ustawieniu ścieżek dla języka Go na Twoim serwerze, możemy przetestować to, aby upewnić się, że wszystko działa poprawnie.

Utwórzmy nowy folder dla naszego projektu Go, gdzie Go będzie budować swoje pliki:

mkdir $HOME/work

Następnie utwórz hierarchię katalogów w tym folderze. Możesz zastąpić login ze swoją nazwą użytkownika z GitHub jeżeli planujesz używać Git dla komitowania i przechowywania kodu Go na GitHubie. Jeżeli nie będziesz korzystać z GitHub dla zarządzania swoim kodem, struktura Twojego kodu będzie trochę inna, podobna do ~/projekt
mkdir -p work/src/github.com/login/hello

Dalej można utworzyć prosty plik Go “Hello World”:
nano ~/work/src/github.com/user/hello/hello.go

Wklej do edytoru tekstowego następny kod, który korzysta z podstawowych bibliotek Go:

package main

import "fmt"

func main() {
    fmt.Printf("hello, world\n")
}

Ten program wydrukuje nam “hello world”, jeżeli wszystko zostało dobrze skonfigurowano. Co będzie oznaczało, że program Go został poprawnie skompilowany. Zapisz i zamknij plik, i skompiluj to za pomocą polecenia install:
go install github.com/user/hello

Skompilowany plik można uruchomić wykonując polecenie:
hello

Jeżeli polecenie zwraca “hello world”, to znaczy, że Go został poprawnie zainstalowany i działa. Możesz zobaczyć binarny kod pliku hello wykorzystując polecenie which:
which hello

Odpowiedź
/home/user/work/bin/hello

Podsumowanie

Po pobieraniu i instalacji ostatniej wersji paczki z językiem programowym Go i po ustawieniu ścieżek do niego – będziesz miał system z obsługą Go.