24 lis

Instrukcja krok po kroku jak zainstalować R na Ubuntu 16.04

Instalacja R na Ubuntu 16.04R jest popularnym językiem programowania, który specjalizuje się w obliczeniach statystycznych i wykresach. Jest on powszechnie stosowany przez specjalistów do tworzenia oprogramowania statystycznego i wykonywania analizy danych. Jedną z zalet R jest jego rozszerzalność. Społeczność R stale dodaje nowe niestandardowe pakiety, które można zastosować do zbierania danych statystycznych w różnych dziedzinach nauki.

W tym tutorialu będziemy instalować R i pokażemy, jak dodać pakiety z oficjalnej strony Comprehensive R Archive Network (CRAN).

Wymagania

Gdy te warunki są spełnione, jesteś gotowy, aby rozpocząć.

Krok #1: Instalacja R

R to dynamiczny projekt, a najnowsza stabilna wersja nie zawsze jest dostępna z repozytoriów Ubuntu, więc zaczniemy dodając repozytorium zewnętrzny obsługiwany przez CRAN:

Uwaga: CRAN utrzymuje repozytoriów w ich sieci, ale nie wszystkie repozytoria zewnętrzne są bezpieczne. Instaluj pakiety tylko z zaufanych źródeł.

sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys  E298A3A825C0D65DFD57CBB651716619E084DAB9

Output
E298A3A825C0D65DFD57CBB651716619E084DAB9
gpg: requesting key E084DAB9 from hkp server keyserver.ubuntu.com
gpg: key E084DAB9: public key "Michael Rutter <marutter@gmail.com>" imported
gpg: Total number processed: 1
gpg:        imported: 1 (RSA: 1)

Gdy mamy zaufanego klucza w bazie danych każdego serwera możemy dodać repozytorium.

sudo add-apt-repository 'deb [arch=amd64,i386] https://cran.rstudio.com/bin/linux/ubuntu xenial/'

Musimy uruchomić update po to, aby uwzględnić pakiet z nowego repozytorium:
sudo apt-get update

Output
. . .
Get:6 https://cran.rstudio.com/bin/linux/ubuntu xenial/ InRelease [3,590 B]
Get:7 https://cran.rstudio.com/bin/linux/ubuntu xenial/ Packages [31.5 kB]
. . .

Jeżeli wiersze powyżej pojawiają się na wyjściu z polecenia update, mamy pomyślnie dodany do repozytorium. Możemy być pewni, że nie będzie przypadkowo zainstalowana starsza wersja.
Teraz jesteśmy gotowi do zainstalowania R:
sudo apt-get install r-base
W chwili pisania tego tekstu, najnowsza stabilna wersja z CRAN jest 3.3.2, która jest wyświetlana po uruchomieniu R. Ponieważ planujemy zainstalować przykładowy pakiet dla siebie w systemie, zaczniemy R jako root użytkownik tak, że biblioteki będą dostępne dla wszystkich użytkowników automatycznie:
sudo -i R

Output
R version 3.3.1 (2016-06-21) -- "Bug in Your Hair"
. . .
Type 'demo()' for some demos, 'help()' for on-line help, or
'help.start()' for an HTML browser interface to help.
Type 'q()' to quit R.
>

Potwierdza to, że R jest zainstalowany pomyślnie.

Krok #2: Instalacja pakietów R z CRAN

Jednym z powodów popularności R – to ogromna ilość dodatkowych pakietów i dodatków. Dla przykładu, będziemy instalować txtplot – biblioteka, która zawiera pakiet wykresów ASCII (obejmuje wsparcie dla obiektów punktowych, liniowych wykresów, histogramów, itp.).

install.packages('txtplot')

Jako część procesu instalacji, będziesz mieć możliwość wyboru CRAN lusterka do instalacji:

Output
--- Please select a CRAN mirror for use in this session ---
HTTPS CRAN mirror

1: 0-Cloud [https]         2: Algeria [https]
3: Australia (Melbourne) [https]  4: Australia (Perth) [https]
5: Austria [https]         6: Belgium (Ghent) [https]
7: Brazil (SP 1) [https]      8: Bulgaria [https]
9: Canada (MB) [https]      10: Chile [https]
11: China (Beijing 4) [https]   12: Colombia (Cali) [https]
13: Czech Republic [https]     14: Denmark [https]
15: France (Lyon 1) [https]    16: France (Lyon 2) [https]
17: France (Marseille) [https]   18: France (Paris 2) [https]
19: Germany (Falkenstein) [https] 20: Germany (Münster) [https]
21: Iceland [https]        22: Ireland [https]
23: Italy (Padua) [https]     24: Japan (Tokyo) [https]
25: Malaysia [https]        26: Mexico (Mexico City) [https]
27: New Zealand [https]      28: Norway [https]
29: Philippines [https]      30: Russia (Moscow) [https]
31: Serbia [https]         32: Spain (A Coruña) [https]
33: Spain (Madrid) [https]     34: Switzerland [https]
35: Taiwan (Chungli) [https]    36: Turkey (Denizli) [https]
37: UK (Bristol) [https]      38: UK (Cambridge) [https]
39: UK (London 1) [https]     40: USA (CA 1) [https]
41: USA (IA) [https]        42: USA (KS) [https]
43: USA (MI 1) [https]       44: USA (TN) [https]
45: USA (TX) [https]        46: USA (WA) [https]
47: (HTTP mirrors)

Selection: 1

W tym przykładzie wybraliśmy 0-Cloud, co utworzy połączenie do sieci dostarczania treści (cdn), obsługiwanej przez RStudio. Lusterko zostanie ustawione jako domyślne dla pozostałej części sesji. Po wyjściu z R i ponownego uruchomienia, zostaniesz poproszony o ponownym wybraniu CRAN lusterka.

Uwaga: Przed listą lusterek następujący wynik pokazał, gdzie pakiet był zainstalowany.

Output
Installing package into ‘/usr/local/lib/R/site-library’
(as ‘lib’ is unspecified)
. . .

Ta ścieżka site-wide jest dostępna, ponieważ uruchomiliśmy R jako root i jest podana prawidłowa lokalizacja, aby pakiet był dostępny dla wszystkich użytkowników.

Po zakończeniu instalacji, możemy pobrać txtplot:

library('txtplot')

Jeśli na ekranie nie pojawiło się powiadomienie o błędzie, oznacza to, że biblioteka została pomyślnie załadowana. Spróbuj popracować z nią i zbudować prosty wykres z osią etykiet. Jako przykład są używane dane pakietu datasets, który zawiera prędkość i drogę hamowania pojazdów na podstawie danych z 1920 roku:
txtplot(cars[,1], cars[,2], xlab = "speed", ylab = "distance")

Output
   +----+-----------+------------+-----------+-----------+--+
 120 +                          *  +
   |                            |
d 100 +                          *  +
i   |                  *        * |
s 80 +             *     *          +
t   |                    * *  *  *  |
a 60 +             * *   *  *   *    +
n   |            *     * * * *       |
c 40 +        *    * *  * *  * *       +
e   |     *   * * * * * *             |
  20 +      *  * * *    *             +
   | *   *  *                     |
  0 +----+-----------+------------+-----------+-----------+--+
      5     10      15     20     25
                speed

Jeśli jesteś zainteresowany, aby dowiedzieć się więcej na temat txtplot, skorzystaj z pomocy (txtplot).

Każdy wcześniej skompilowany pakiet można zainstalować z CRAN za pomocą install.packages(). Aby dowiedzieć się więcej o dostępnych pakietach, otwórz listę oficjalnych pakietów mirror, organizowanych według nazwy lub daty publikacji.

Wniosek

Gratulacje, język programowania R pomyślnie zainstalowany na serwerze.