28 lip

Jak zainstalować PIP na Ubuntu 14.04 LTS

instalacja pip w Ubuntu

PIP jest narzędziem do instalacji i zarządzania pakietami Pythona.

Python jest dość popularnym językiem programowania i jest bardzo prostym do opanowania. On ma filozofię projektowania, która podkreśla czytelność kodu. Python jest open source i będzie działać na wielu platformach, ale nie ograniczając się do: różnych dystrybucji Linux / Unix (CentOS, Ubuntu, Fedora, Debian, itd.), Microsoft Windows i Mac OS X.

Przedstartowe sprawdzenie

  • Ten artykuł dotyczy instalacji PIP na Ubuntu 14.04 LTS.
  • Będę pracować z serwerem VPS Ubuntu 14.04 LTS i jestem zalogowany jako root.

Instalacja PIP z apt-get

Krok #1a: Instalacja

Zaktualizujemy nasze pakiety:

apt-get update

Zatem instalujemy Python-PIP i wszystkie wymagane pakiety:

apt-get -y install python-pip

Przejdź do Kroku #2.

Instalacja PIP z Curl i Pyton

Krok #1b: Instalacja

Możemy również użyć Curl i Python, aby pobrać i zainstalować PIP:

curl "https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py" -o "get-pip.py"

python get-pip.py

Krok #2: Sprawdzenie instalacji

Zobacz listę przydatnych poleceń:

pip --help
Sprawdź wersję PIP, która jest zainstalowana:

pip –V
W wyniku otrzymasz coś podobnego do:

pip 1.5.4 from /usr/lib/python2.7/dist-packages (python 2.7)

albo

pip 6.0.8 from /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (python 2.7)

Gratulacje, teraz już umiesz instalować PIP na Ubuntu 14.04 LTS!