10 paź

Jak wyczyścić lokalną pamięć podręczną DNS

blog-lokalna-pamiec-dns
Jeśli Twój komputer ma problem z osiągnięciem określonej witryny lub serwera,  może to być związane z uszkodzeniem lokalnej pamięci podręcznej DNS. Ten artykuł pokaże Ci, jak wyczyścić lokalną pamięć podręczną DNS dla kilku systemów operacyjnych.

Windows

1) Najpierw należy otworzyć wiersz polecenia z poziomu Administratora:

  •  W systemie Windows 8 i wyżej, użyj klawiszy Windows + X , aby otworzyć menu „Użytkownicy zaawansowani„, a następnie wybierz Wiersz polecenia (Administrator).
  • W poprzednich wersjach systemu Windows:

A. Wpisz „wiersz” w polu wyszukiwania w dolnej części menu Start.

B. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę exe.

C. Wybierz polecenie Uruchom jako administrator.

2) Wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz Enter na klawiaturze:

ipconfig /flushdns

3) Jeśli wszystko pójdzie dobrze, zobaczysz następujący komunikat z potwierdzeniem:

Successfully flushed the DNS Resolver Cache.

Mac OS X

Uruchom Terminal i wpisz odpowiednie polecenie dla danej wersji OS X, a następnie naciśnij klawisz Enter na klawiaturze:

  • Mac OS X w wersji 10.10.4 i nowsze:

dscacheutil -flushcache; sudo killall -HUP mDNSResponder

  • Mac OS X w wersji 10.10 – 10.10.3:

sudo discoveryutil mdnsflushcache; sudo discoveryutil udnsflushcaches

  • Mac OS X w wersji 10.9:

sudo killall -HUP mDNSResponder

  • Mac OS X w wersji 10.6 – 10.8:

sudo dscacheutil -flushcache

Linux

Wiele nowoczesnych dystrybucji Linuxa nie korzystają z pamięci podręcznej programu rozpoznawania nazw DNS, tak jak Windows i Mac OS X. Jeśli nie wiesz, czy instalacja Linux wykorzystuje lokalne buforowanie DNS, odwiedź stronę internetową dla swojej dystrybucji Linuxa i poszukaj informacji na temat domyślnie włączonego oprogramowania.

1) Jedną z najczęściej używanych aplikacji buforowania DNS jest NSCD (Name Service Caching Daemon). Jeśli masz zainstalowany NSCD, można wyczyścić lokalną pamięć podręczną DNS poprzez uruchomienie jednego z następujących poleceń w terminalu / konsoli:

  • Aby wyczyścić lokalną pamięć podręczną DNS dla bieżącego użytkownika:

nscd -i hosts

  •  Aby wyczyścić lokalną pamięć podręczną DNS dla wszystkich użytkowników:

nscd -I hosts

2) Niektóre pochodzące dystrybucje Ubuntu i Debianie mogą wyczyścić pamięć podręczną z:

sudo service dns-clean restart

Gratulacje, teraz już umiesz wyczyścić lokalną pamięć podręczną DNS!