17 lip

Jak usunąć bazę danych MySQL używając konsoli Linux ?

usuwanie bazy danych mysql

Krótka instrukcja z poleceniem usuwania bazy danych w MySQL z poziomu konsoli lub terminalu na serwerach z systemem operacyjnym Linux.

MySQL z konsoli Linux: Podstawy interakcji z bazą danych

 1. Jak zmienić hasło w MySQL używając konsoli Linux
 2. Jak utworzyć bazę danych MySQL używając konsoli Linux
 3. Jak usunąć bazę danych MySQL używając konsoli Linux
 4. Jak utworzyć kopii zapasowe baz danych MySQL używając konsoli Linux

Przedstartowe sprawdzenie

 • Ten artykuł dotyczy usuwania bazy danych MySQL w systemie Linux używając konsoli.
 • Pracuję z serwerem VPS CentOS 7 i jestem zalogowany jako root.

Najpierw zacznijmy od połączenia z serwerem MySQL w konsoli Linux używając następującego polecenia:

mysql –u root –p

W tym przypadku wskazałem użytkownika root używając parametr –u. Parametr –p wykorzystałem w taki sposób aby wpisać hasło w kolejnej linii konsoli. Wprowadź swoje haslo, aby zalogować się do systemu.

Jeżeli chcesz zmienić hasło root (lub innego użytkownika), przejdź do tutorialu o zmianie hasła do MySQL w konsoli Linux.

Teraz musisz być zalogowany w MySQL:

mysql>

Jeżeli chcesz utworzyć bazę danych MySQL lub uzyskać listę baz danych, przejdź do tego tutorialu.

Usunięcie bazy danych w MySQL

Bazę danych można usunąć używając jednego polecenia. Uważaj! Usuwanie bazy danych nie może być anulowane!
Polecenie wygląda następująco:

DROP DATABASE tutorial_database;

Jeżeli baza danych o nazwie tutorial_database nie istnieje, to pojawi się ten błąd:

ERROR 1008 (HY000): Can't drop database 'tutorial_database'; database doesn't exist

Aby ten błąd był niewidoczny użyj następującego polecenia:

DROP DATABASE IF EXISTS tutorial_database;

Wyświetlanie wszystkich baz danych MySQL

Aby wyświetlić listę baz danych, należy użyć polecenia:

SHOW DATABASES;

Wynik powinien być podobny do tego:

mysql> SHOW DATABASES;
+--------------------+
| Database      |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql       |
| test        |
+--------------------+
4 rows in set (0.00 sec)

Gratulacje, teraz już umiesz usuwać bazę danych MySQL używając konsoli Linux!