09 lip

Prosta funkcja PHP do wysyłania email z formularza

Najprostszym sposobem wysyłania wiadomości email w języku programowym PHP – jest funkcja mail(). Jest to jednym ze sposobów przesyłania danych z Twojego formularza na stronie.

Kod do wysyłania email

Poniżej znajduje się kod funkcji, który pozwala na wysyłanie wiadomości email. Możemy wziąć go i wykorzystać w formularzu na naszej stronie internetowej zmieniając zmienne w kodzie na właściwe.

<?php
//jeżeli zmienna "email" została wypełniona, wysyłamy wiadomość
 if (isset($_REQUEST['email'])) {
 
 //Informację o emailu, na który będzie wysyłana wiadomość
 $admin_email = "biuro@domena.pl";
 $email = $_REQUEST['email'];
 $subject = $_REQUEST['subject'];
 $comment = $_REQUEST['comment'];
 
 //wysyłamy email
 mail($admin_email, "$subject", $comment, "From:" . $email);
 
 //komunikat potwierdzający
 echo "Dziękujemy za kontakt z nami!";
 }
 
 //jeżeli zmienna z wartością "email" nie została wypełniona pokazujemy ponownie formularz
 else {
?>

 <form method="post">
 Email: <input name="email" type="text" /><br />
 Temat: <input name="subject" type="text" /><br />
 Wiadomość:<br />
 <textarea name="comment" rows="15" cols="40"></textarea><br />
 <input type="submit" value="Wyślij" />
 </form>
 
<?php
 }
?>

Przyjrzyjmy się temu, co nasz formularz i kod robi.

Pierwsza część sprawdza czy zostało wypełnione pole email. Jeśli nie, wyświetlamy ponownie formularz HTML. Jeżeli użytkownik podał swój adres email – formularz jest gotowy do przesłania.

Proponujemy zapoznać się z instrukcją Dodawania skrzynki email do Gmail, aby odbierać pocztę przez Google.

Po wciśnięciu przycisku Wyślij strona zostanie zaktualizowana i przeładuje się. I użytkownik zobaczy komunikat z informacją o tym, że formularz został wysłany pomyślnie.