10 sie

Jak wyświetlić listę modułów PHP z wiersza poleceń

Moduły PHP w konsoli Linux

Pokazujemy jak działa polecenie do wyświetlania listy modułów PHP w systemach Linux z poziomu wiersza poleceń.

Korzystamy z serwera VPS CentOS 6.5 i jesteśmy zalogowani jako root. Te instrukcje będą ok na każdym serwerze, na którym są zainstalowane PECL i PEAR.

Jak wyświetlić listę aktywnych modułów PHP ?

Ogólnym poleceniem jest php -m . Za pomocą tego polecenia wyświetlana jest pełna lista rozszerzeń:

php –m

Wynik będzie następujący:

bz2
calendar
Core
ctype
curl
date
ereg
exif
fileinfo
filter
ftp
gettext
gmp
hash
iconv
json
libxml
mongo
openssl
pcntl
pcre
Phar
readline
Reflection
session
shmop
SimpleXML
sockets
SPL
standard
tokenizer
xml
zip
zlib

Jeżeli szukasz jednego konkretnego elementu musisz użyć kreski pionowej oraz polecenia grep:

php -m | grep -i mongo

W powyższym przypadku, wyszukałem moduł PHP Mongo ; wymień Mongo z nazwą modułu którego szukasz!