05 sie

xRDP: Instalowanie serwera RDP

Mimo tego, że standardowo na serwerach VPS nie ma możliwości podłączenia do pulpitu zdalnego w trybie graficznym (z włączonym GUI) – wystarczy zainstalować kilku pakietów, co zajmie Ci tylko parę minut. Potrzebujemy środowisko graficzne i narzędzie do podłączenia się zdalnie.

Informacje ogólne

Z interfejsów graficznym przeanalizujemy proces instalacji następnego oprogramowania:

1). XCFE, dokumentację i informację na temat tego komponentu możemy znaleźć na oficjalnej stronie.

Xrdp-linux-2

XCFE potrzebuje najmniej zasobów i mocy serwera ze wszystkich popularnych rozwiązań dla systemów Linux.

2). GNOME, oficjalna strona – gnome.org

gnome-linux

GNOME jest standardowym środowiskom graficznym w systemie operacyjnym Debian. Jeżeli jesteś przyzwyczajony do tego środowiska roboczego, to instalacja i użycie go na serwerze VPS nie będzie stanowiło dla Ciebie żadnego problemu.

3). Unity. Strona z dokumentacją – unity.ubuntu.com

unity-ubnuntu

Unity – jest interfejsem pochodzącym od środowiska GNOME i opracowana dla systemu Ubuntu. Z wersji Ubuntu 11.04 – Unity stało standardowym środowiskiem roboczym, które przyszło na zmianę GNOME.

4). X Windows System, oficjalna strona – x.org

Z oprogramowania do tworzenia zdalnego połączenia opiszemy proces instalacji serwera XRDP, który pozwala łączyć się z serwerem VPS przez protokół RDP. W systemie operacyjnym Windows jako klient jest wykorzystywany program mstsc.

Instalowanie środowiska graficznego i XRDP

Debian 7.4 (32 i 64 bit)

Aktualizujemy listę dostępnych pakietów:
apt-get update
apt-get upgrade

Instalujemy środowisko graficzne oraz xRDP:
apt-get -y install gnome-desktop-environment
apt-get -y install nano xrdp

Edytujemy plik, który odpala xRDP. Naszym celem jest to, aby skonfigurować automatyczne uruchomienie środowiska graficznego podczas uruchomienia serwera VPS. Skorzystamy z edytora nano:
nano /etc/xrdp/startwm.sh

startwm.sh
#!/bin/sh
if [ -r /etc/default/locale ]; then
. /etc/default/locale
export LANG LANGUAGE
fi
. /etc/X11/Xsession
gnome-session

Uwaga: obowiązkowo należy dodać na końcu pliku pusty wiersz. Zapisujemy zmiany klawiszem Ctrl+O i zamykamy plik Ctrl+X.

Uruchomiamy ponownie usługę xRDP na serwerze:
service xrdp restart

Po wykonaniu wszystkich powyższych instrukcji należy ponownie uruchomić VPS z Panelu Klienta czy poleceniem:
reboot

CentOS 6.*

Aktualizujemy listę dostępnych pakietów:
yum -y upgrade

Instalujemy środowisko graficzne:
yum -y groupinstall "X Window System" "Desktop"

Podłączamy repozytorium EPEL i Desktop:
yum -y install xorg-x11-fonts-Type1 xorg-x11-fonts-czcionki truetype
rpm -Uvh http://fedora.ip-connect.vn.ua/fedora-epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm

Wykonujemy instalację xRDP i dodajemy go do pliku z autostart:
yum -y install xrdp
yum -y install firefox tigervnc tigervnc-server tigervnc-server-module
chkconfig haldaemon --levels 2345 off
chkconfig xrdp --levels on 345
chkconfig NetworkManager off
service xrdp start

Konfigurujemy połączenie sieciowe przy pomocy:
system-config-network

Wyświetli się nam następne okno, w którym należy wybrać DNS configuration, po czym nacisnąć przycisk Enter:

dns-rdp

W kolejnym oknie w polu Primary DNS wpisujemy 8.8.8.8, a w polu Secondary DNS wpisujemy adres 4.2.2.3. Dalej wciskamy OK. Zapisujemy zmiany kliknięciem w Save&Quit.

Uruchomiamy ponownie serwer VPS przez Panel Klienta lub poleceniem:
reboot

CentOS 7

Aktualizujemy pakiety:
yum -y update

Dodajemy repozytorium EPEL i Desktop:
rpm -Uvh https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/e/epel-release-7-5.noarch.rpm
rpm -Uvh http://li.nux.ro/download/nux/dextop/el7/x86_64/nux-dextop-release-0-1.el7.nux.noarch.rpm

Instalujemy środowisko graficzne oraz xRDP:
yum -y groups install "GNOME Desktop"
yum -y install xrdp tigervnc tigervnc-server tigervnc-server-module xorg-x11-fonts-Type1 firefox

Koniecznie należy podać interfejs, który będzie domyślnym:
touch /etc/sysconfig/desktop; echo ""PREFERRED=gnome"" > /etc/sysconfig/desktop

Dla uruchomienia xRDP podczas uruchomienia serwera wirtualnego – wykonujemy następne polecenia:
systemctl enable xrdp.service
systemctl start xrdp.service
service xrdp restart

Wyłączamy Firewalld:
systemctl disable firewalld
systemctl stop firewalld

Uruchomiamy ponownie VPS przez Panel Klienta lub poleceniem:
reboot

Fedora 19

Wykonujemy aktualizacje pakietów:
yum -y update

Przechodzimy przez instalacje środowiska graficznego i serwera xRDP:
yum -y groupinstall "GNOME Desktop"
yum -y install xrdp
yum -y install xrdp tigervnc tigervnc-server tigervnc-server-module xorg-x11-fonts-Type1 firefox

Wybieramy interfejs, który będzie używany jako domyślny podczas uruchomienia serwera VPS:
touch /etc/sysconfig/desktop; echo ""PREFERRED=gnome"" > /etc/sysconfig/desktop

Dodajemy informację na temat korzystania serwera xRDP w systemie systemd i  uruchamiamy go. Ustawiamy reguły w zaporze sieciowej (Firewall), aby umożliwić połączenie z serwerem VPS poprzez port RDP:
systemctl enable xrdp.service
systemctl start xrdp.service
systemctl enable xrdp-sesman.service
systemctl start xrdp-sesman.service
systemctl start firewalld
firewall-cmd --permanent --add-port=3389/tcp
systemctl disable NetworkManager.service

Uruchomiamy serwer ponownie:
reboot

Fedora 20

Robimy aktualizację pakietów:
yum -y update

Dokonujemy instalacji środowiska graficznego oraz serwisu xRDP:
yum -y groupinstall "GNOME Desktop"
yum -y install xrdp
yum -y install xrdp tigervnc tigervnc-server tigervnc-server-module xorg-x11-fonts-Type1 firefox

Ustawiamy interfejs graficzny do naszego środowiska:
touch /etc/sysconfig/desktop; echo ""PREFERRED=gnome"" > /etc/sysconfig/desktop

Podajemy informację o serwerze xRDP w systemd i uruchomiamy jego. Dodajemy pewne reguły do zapory sieciowej żeby włączyć możliwość połączenia przez RDP:
systemctl enable xrdp.service
systemctl start xrdp.service
systemctl enable xrdp-sesman.service
systemctl start xrdp-sesman.service
systemctl start firewalld
firewall-cmd --permanent --add-port=3389/tcp
systemctl disable NetworkManager.service

Robimy restart serwera z poziomu Panelu lub poleceniem:
reboot

Ubuntu 12.04 (64 bit)

Wykonujemy aktualizację pakietów:
apt-get -y update

Następnie instalujemy środowisko graficzne oraz serwer xRDP:
apt-get -y install ubuntu-desktop --no-install-recommends
apt-get -y install xrdp

Ustawiamy plik startowy:
/etc/init.d/xrdp start

Po zakończeniu powyższych kroków uruchomiamy ponownie serwer VPS:
reboot

Ubuntu 14.04 (64 bit)

Aktualizujemy pakiety:
apt-get -y update

Konfigurujemy xRDP:
apt-get -y install xrdp

Instalujemy środowisko graficzne:
apt-get -y install xfce4

Ustawiamy domyślne środowisko graficzne:
echo xfce4-session >~/.xsession

Edytujemy plik konfiguracyjny xRDP za pomocą dowolnego edytora tekstowego:
nano /etc/xrdp/startwm.sh

/etc/xrdp/startwm.sh
#!/bin/sh
if [ -r /etc/default/locale ]; then
. /etc/default/locale
export LANG LANGUAGE
fi
startxfce4

Uwaga: należy zwrócić uwagę na to, że na końcu pliku trzeba dodać pustą linię. Zapisujemy zmiany klawiszem Ctrl+O i zamykamy plik Ctrl+X.

Uruchomiamy ponownie serwer xRDP:
service xrdp restart

Następnie serwer VPS:
reboot

Połączenie RDP

Uruchamiamy na komputerze z Windows aplikację mstsc przez kliknięcie w Start -> Uruchom

run-mstsc

Wpisujemy adres IP serwera i klikamy w Połącz.

rdp_wind

W przypadku pojawienia się okna z ostrzeżeniem o tym, że nie ma możliwości uwierzytelnienia komputera klikamy w Tak:

W kolejnym oknie wpisujemy dane dostępowe i klikamy OK:

xrd-login

Jeżeli dane zostały wpisane poprawnie – zobaczysz pulpit serwera VPS.

Uwaga: ze względu bezpieczeństwa nie polecamy używać z użytkownika root w trybie graficznym. Najlepiej stworzyć nowego użytkownika, pisaliśmy o tym wcześniej w artykule o Jak utworzyć użytkownika sudo w systemie Ubuntu, ale również możesz to zrobić przy pomocy:
useradd -m nazwa_użytkownika

po czym ustawić dla niego hasło:
passwd nazwa_użytkownika

Po tych krokach będziesz mógł używać te namiary do podłączenia się poprzez RDP.

Jak skonfigurować połączenie w trybie pełnoekranowym?

Tryb pełnoekranowy włącza się w programie mstsc w Ustawieniach:

rdp-opcje

Po kliknięciu w ten przycisk rozwinie się okno z dostępnymi opcjami, wśród których przechodzimy do rozdziału Ustawienia wyświetlenia, i dalej przesuwamy suwak maksymalnie w prawą stronę, jak pokazano na zdjęciu:

rdp-monitor

Od razu po tym można wrócić do zakładki Ogólne i zainicjować połączenie z serwerem.

Problem z układem klawiatury w XRDP

Po uruchomieniu programu mstsc może wystąpić taki problem, że nie można poprawnie wpisać login i hasło w specjalne pola. To może być spowodowane wybranym językiem dla wprowadzenia danych z klawiatury. Aby uniknąć tego – upewnij się w wybranym języku klawiatury przed podłączeniem do serwera.