11 sie

Jak zainstalować Docker na CentOS 7

Jak zainstalować Docker na CentOS 7
Docker to otwarta platforma do tworzenia, wysyłki i obsługi aplikacji. Docker pomaga szybciej udostępniać kod, testować, udostępniać aplikacje oraz zmniejszyć czas pomiędzy pisaniem i uruchamianiem kodu. Docker robi to z pomocą platformy kontenerowej wirtualizacji, przy użyciu procesów oraz narzędzi, które pomagają zarządzać i udostępniać aplikacje.

Przedstartowe sprawdzenie

  • Ten artykuł dotyczy instalacji Docker`a na CentOS 7.
  • Będę pracować z serwerem VPS CentOS 7 i jestem zalogowany jako root.

Krok #1: Instalacja Docker`a

Najpierw zaktualizujemy nasze pakiety:

yum -y update

Teraz zainstalujemy Docker poprzez instalacje docker-io pakieta:

yum -y install docker docker-registry

Krok #2: Uruchomienie Docker`a

Ustawmy ustawienia na automatyczne uruchamianie Docker`a przy starcie systemu:

systemctl enable docker.service

Następnie uruchamiamy usługę Docker:

systemctl start docker.service

Dalej sprawdźmy stan Docker`a:

systemctl status docker.service

Krok #3: Pobieranie Docker kontenera

Zacznijmy użycie Docker. Pobierz obraz CentOS Docker:

docker pull centos

Krok #4: Uruchamianie Docker kontenera

Teraz aby skonfigurować podstawowy CentOS kontener z powłoką poleceń bash, po prostu uruchamiamy jedno polecenie:

docker run -i -t centos /bin/bash

Teraz używasz powłoki bash w CentOS w Docker kontenerze.

Aby wyłączyć lub odłączyć od powłoki bez wychodzenia użyj sekwencji klawiszy Ctrl-P + Ctrl-Q.

Istnieje wiele dostępnych grup  kontenerów, które można znaleźć poprzez wyszukiwanie. W poleceniu poniżej szukałem słowo CentOS:

docker search centos

Gratulacje, teraz już umiesz instalować Docker na CentOS 7!