26 lip

Jak zainstalować PIP na CentOS 7

instalacja PIP na centos

PIP jest narzędziem do instalacji i zarządzania pakietami Pythona.

Python jest dość popularnym językiem programowania i jest bardzo prostym do opanowania. On ma filozofię projektowania, która podkreśla czytelność kodu. Python jest open source i będzie działać na wielu platformach, ale nie ograniczając się do: różnych dystrybucji Linux / Unix (CentOS, Ubuntu, Fedora, Debian, itd.), Microsoft Windows i Mac OS X.

Przedstartowe sprawdzenie

  • Ten artykuł dotyczy instalacji PIP, narzędzia do instalacji i zarządzania pakietami Pythona.
  • Będę pracować z serwerem VPS CentOS 7 i jestem zalogowany jako root.

Istnieje dwa sposoby instalowania PIP. Wybierz jeden z nich.

Instalacja PIP z Yum

Dodawanie EPEL Repository

PIP jest częścią dodatkowych pakietów Enterprise Linux (EPEL), który stanowi repozytorium społeczności niestandardowych pakietów dla dystrybucji RHEL. Najpierw będziemy instalować repozytorium EPEL:

rpm -iUvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/e/epel-release-7-5.noarch.rpm

Instalacja

Zaktualizujemy nasze pakiety:

yum -y update

Zatem instalujemy Python-PIP i wszystkie wymagane pakiety:

yum -y install python-pip

Przejdź do Weryfikacji wykonanej instalacji.

Instalacja PIP z Curl i Python

Uwaga: Jeżeli zainstalowałeś PIP używając Sposób #1, to pomiń ten krok.

Możemy również użyć Curl i Python, aby pobrać i zainstalować PIP:

curl "https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py" -o "get-pip.py"

python get-pip.py

Weryfikacja instalacji

Zobaczymy listę przydatnych poleceń:

pip --help

Sprawdzimy wersję PIP, która jest zainstalowana:

pip –V

W wyniku otrzymasz coś podobnego do:

pip 1.3.1 from /usr/lib/python2.7/site-packages (python 2.7)

Gratulacje, teraz już umiesz instalować PIP na CentOS 7!