30 lip

Jak zainstalować Memcached na CentOS 7

Jak zainstalować Memcached na CentOS 7

Wprowadzenie

Memcached to wydajny system buforowania pamięci, który służy przede wszystkim do przyspieszenia witryn, które w ogromnym stopniu korzystają z baz danych. Jednak można go stosować do przechowywania wszelkiego rodzaju obiektów. Prawie każdy popularny CMS posiada wtyczki lub modułe pozwalające na skorzystanie z Memcached i wiele języków programowania ma Memcached bibliotekę, w tym PHP, Perl, Ruby i Python. Memcached działa w pamięci, a zatem jest bardzo szybki, ponieważ nie ma potrzeby zapisywania danych na dysku.

Przedstartowe sprawdzenie

  • Ten artykuł dotyczy instalacji Memcached na jednym węźle CentOS 7.
  • Będę pracować z serwerem VPS CentOS 7 i jestem zalogowany jako root.

Krok #1: Instalacja Memcached

Po pierwsze, trzeba wyczyścić yum:

yum clean all

Zaktualizujemy nasze pakiety:

yum -y update

Zatem instalujemy Memcached i wszystkie wymagane pakiety:

yum -y install memcached

Krok #2: Konfiguracja instalacji Memcached

Zobacz listę przydatnych poleceń:

memcached –h

Plik z domyślną konfiguracją można znaleźć pod adresem:

/etc/sysconfig/memcached

Po uruchomieniu, Memcached będzie uruchomiony domyślnie na porcie 11211 w domyślnym pliku konfiguracyjnym:

PORT="11211"
USER="memcached"
MAXCONN="1024"
CACHESIZE="64"
OPTIONS=""

Aby zmienić port (port), użytkownika Memcached (USER), maksymalną liczbe dozwolonych połączeń z Memcached (MAXCONN) lub rozmiar pamięci podręcznej w megabajtach (CACHESIZE), wystarczy edytować plik konfiguracyjny.

PRZYKŁAD: Jeżeli chcesz uruchomić Memcached na porcie 1337, z 4 GB pamięci i z maksymalnie 2000 połączeń, musisz zmienić plik konfiguracyjny w następujący sposób.

Edytujemy plik konfiguracyjny:

vim /etc/sysconfig/memcached

Wpisujemy następujące dane:

PORT="1337"
USER="memcached"
MAXCONN="2000"
CACHESIZE="4096"
OPTIONS=""

Zamknij i zapisz plik konfiguracyjny, a następnie ponownie uruchom Memcached:

systemctl restart memcached

Krok #3: Konfiguracja Memcached (uruchamianie przy starcie systemu)

Dalej należy uruchomić Memcached:

systemctl start memcached

Upewnij się, że Memcached uruchamia się przy starcie:

systemctl enable memcached

Aby sprawdzić status Memcached:

systemctl status memcached

Aby zatrzymać Memcached:

systemctl stop memcached

Gratulacje, teraz już umiesz instalować Memcached na CentOS 7!