08 paź

Jak zainstalować i skonfigurować vsftpd na CentOS 7

blog-konfiguracja-vsftpd-centos
FTP (File Transfer Protocol) jest chyba najbardziej popularną metodą przesyłania plików na serwerze; istnieje szeroka gama serwerów FTP, takich jak vsftpd, oraz klientów dla każdej platformy.

Przedstartowe sprawdzenie

  • Ten artykuł dotyczy instalacji vsftpd na CentOS 7.
  • Będę pracować z serwerem VPS CentOS 7 i jestem zalogowany jako root.

Krok #1: Instalacja vsftpd

Uwaga: Dane na FTP są niezabezpieczone; ruch nie jest szyfrowany, i wszystkie transmisje są otwartego tekstu (w tym nazwy użytkowników, hasła, polecenia i dane). Rozważ o zabezpieczeniu Twojego połączenia FTP z SSL / TLS.

Zaktualizujemy nasze pakiety:

yum -y update

Dalej zainstalujemy vsftpd i wszystkie wymagane pakiety:

yum -y install vsftpd

Krok #2: Konfiguracja vsftpd

Edytujemy plik konfiguracyjny dla vsftpd:

vim /etc/vsftpd/vsftpd.conf

Zablokuj anonimowym, niezidentyfikowanym użytkownikom dostęp do plików poprzez FTP; zmień ustawienie anonymous_enable na NO:

anonymous_enable=NO

Pozwól lokalne użycie do logowania się poprzez zmianę ustawienia local_enable na YES:

local_enable=YES

Jeśli chcesz aby lokalny użytkownik, mógł napisać do katalogu,  zmień ustawienie  write_enable na YES:

write_enable=YES

Aby pozbawić lokalnych użytkowników dostępu do innych części serwera, zmień ustawienie chroot_local_user na YES:

chroot_local_user=YES

Wyjdź i zapisz plik za pomocą polecenia :wq.

Uruchom ponownie usługę vsftpd:

systemctl restart vsftpd

Aby usługa vsftpd była uruchamiana przy starcie systemu, należy wpisać następujące polecenie:

systemctl enable vsftpd

Krok #3: Pozwól wykonanie vsftpd przez  Firewall

Pozwól domyślnemu portu FTP, portu 21 na wykonanie przez  firewalld:

firewall-cmd --permanent --add-port=21/tcp

Uruchom ponownie firewall:

firewall-cmd --reload

Gratulacje, teraz już umiesz instalować i konfigurować vsftpd na CentOS 7!