14 lip

Jak wyłączyć i zatrzymać FirewallD w CentOS 7

FirewallD – to kompletne rozwiązanie dla Firewall, które jest dostępne domyślnie na wszystkich serwerach VPS z zainstalowanym systemem operacyjnym CentOS 7.

Po wyłączeniu FirewallD zdecydowanie zaleca się mieć inny Firewall chroniący twoją sieć lub serwer SSD VPS.

Przedstartowe sprawdzenie

  • Ten artykuł dotyczy zatrzymania i wyłączania FirewallD w CentOS 7.
  • Pracuję z serwerem VPS CentOS 7 i jestem zalogowany jako root.

Wyłączenie FirewallD

Aby wyłączyć FirewallD, wykonaj następujące polecenie jako root:

systemctl disable firewalld

Zatrzymanie FirewallD

Aby zatrzymać FirewallD, wykonaj następujące polecenie jako root:

systemctl stop firewalld

Sprawdzanie stanu realizacji FirewallD

I wreszcie, aby sprawdzić stan realizacji FirewallD, wykonaj następujące polecenie jako root:

systemctl status firewalld

Gratulacje, teraz już umiesz wyłączać i zatrzymywać FirewallD w CentOS 7!