20 maj

Ponowne uruchomienie usług z wiersza poleceń

Ponowne uruchomienie usług z wiersza poleceń

Jednym z najbardziej typowych zadań, które muszą być wykonane na serwerach jest ponowne uruchomienie usług (takich jak Apache, mail, FTP i DNS). Przyczyny ponownego uruchomienia usług mogą być różne, na przykład, awaria serwera, zbyt duże obciążenie lub zastosowanie zmian konfiguracji.

Istnieją dwa sposoby, które mogą być używane do interakcji z usługami w środowisku Linux:

  • Pierwszy polega na użyciu polecenia service dla stosowania poleceń do usługi, z którą chcesz pracować. Na przykład: service httpd restart – będzie wykonane polecenie ponownego uruchomienia serwera Apache.
  • Drugi będzie współpracować bezpośrednio ze skryptem na serwerze. Przykładem tego może być /etc/init.d/httpd restart – będzie wykonane polecenie ponownego uruchomienia serwera Apache.

Jak pokazano powyżej, oba polecenia spowodują jedno i to samo działanie. Ponieważ oba polecenia dadzą ten sam wynik, wykorzystanie sprowadza się do osobistych preferencji.

Każda usługa zazwyczaj ma przynajmniej stop, start, restart oraz flagi stanu użytkowania. Jednak niektóre usługi mają inne flagi użytkowania, które mogą być wykorzystane do określenia dodatkowych informacji o tym, jak usługa jest wykonywana obecnie. Przykładem tego może być flaga użytkowania configtest dla Apache. Za pomocą tej flagi można sprawdzić bieżącą konfigurację pod kątem błędów.  Rownież korzystanie z tej flagi umożliwia zweryfikowanie wszelkich zmian dokonanych w konfiguracji Apache, bez konieczności ponownego uruchomienia serwera.

Poniżej przedstawiono kilka przykładów różnych wspólnych usług i ich flagi użycia:

Apache

Jednym z głównych powodów ponownego uruchomienia Apache może być zastosowanie zmian, które zostały wprowadzone do pliku konfiguracyjnego w celu zoptymalizowania wydajności.

bash-2.05b# /etc/init.d/httpd
usage: /etc/init.d/httpd (start|stop|restart|fullstatus|status|graceful|configtest|help)
start      - start httpd
startssl   - start httpd with SSL enabled
stop       - stop httpd
restart    - restart httpd if running by sending a SIGHUP or start if
not running
fullstatus - dump a full status screen; requires lynx and mod_status enabled
status     - dump a short status screen; requires lynx and mod_status enabled
graceful   - do a graceful restart by sending a SIGUSR1 or start if not running
configtest - do a configuration syntax test
help       - this screen

Mail

Na serwerach cPanel domyślną usługą poczty elektronicznej jest exim. Dla zastosowania wszelkich zmian konfiguracji, exim będzie wymagać ponownego uruchomienia.

bash-2.05b# /etc/init.d/exim
Usage: exim {start|stop|restart|status}

Na serwerach Plesk domyślna usługa poczty elektronicznej jest qmail. Dla zastosowania wszelkich zmian konfiguracji, qmail będzie wymagać ponownego uruchomienia.

bash-2.05b# /etc/init.d/qmail
Usage: /etc/init.d/qmail {start|stop|status|reload|condrestart|restart}

SSH

Każda zmiana w pliku konfiguracyjnym ssh (np. zmiana portu SSH) wymaga ponownego uruchomienia serwera.

bash-2.05b# /etc/init.d/sshd
Usage: /etc/init.d/sshd {start|stop|restart|reload|condrestart|status}

FTP

Na serwerach cPanel domyślnym programem FTP jest pure-ftp. Dla zastosowania wszelkich zmian konfiguracji, pure-ftp będzie wymagać ponownego uruchomienia.

bash-2.05b# /etc/init.d/pure-ftpd
Usage: pure-config.pl {start|stop|restart|condrestart|status}

MySql

bash-2.05b# /etc/init.d/mysql
Usage: /etc/init.d/mysql start|stop|restart|reload

Firewall

Firewall APF współpracuje z usługą iptables. Jeśli dla APF zostały wprowadzone jakiekolwiek zmiany konfiguracyjne, usługa musi być uruchomiona ponownie, aby zmiany zostały zastosowane.

bash-2.05b# /etc/init.d/iptables
Usage: /etc/init.d/iptables {start|stop|restart|condrestart|status|panic|save}
bash-2.05b# /etc/init.d/apf
usage: /etc/init.d/apf [start|stop|restart]

Cron

W Linux cron kontroluje zaplanowane zadania, które są wykonywane na serwerze.

bash-2.05b# /etc/init.d/crond
Usage: /etc/init.d/crond {start|stop|status|reload|restart|condrestart}

System Logging

Usługa syslog zarządza systemem i jądrem logowania do serwera.

bash-2.05b# /etc/init.d/syslog
Usage: /etc/init.d/syslog {start|stop|status|restart|condrestart}

Gratulacje, teraz umiesz ponownie uruchamiać usługi za pomocą wiersza poleceń!