12 sie

Jak zainstalować Squid na Ubuntu 14.04 LTS

Squid jest buforowaniem i spedycją web proxy. Jest to najczęściej używane w połączeniu z tradycyjnym LAMP stosu (Linux, Apache, MySQL, PHP) i może być używany do filtrowania ruchu na HTTP, FTP, HTTPS oraz zwiększenia prędkości (a zatem krótszy czas reakcji) dla serwera WWW poprzez buforowanie.

Przedstartowe sprawdzenie

  • Ten artykuł dotyczy instalacji Squid na Ubuntu 14.04 LTS.
  • Będę pracować z serwerem VPS CentOS 7 i jestem zalogowany jako root.

Krok #1: Instalacja Squid

Najpierw zaktualizujemy nasze pakiety:

apt-get update

Zatem instalujemy Squid oraz wszystkie wymagane pakiety:

apt-get install squid

Krok 2: Weryfikacja i sprawdzanie zainstalowanej wersji Squid

Po zakończeniu instalacji należy uruchomić Squid. Użyj tego polecenia, aby wyświetlić informacje o poleceniach:

squid3 –h

Użyj następującego polecenia, aby sprawdzić numer wersji Squid oraz ustawienia konfiguracji:

squid3 –v

Wynik będzie wyglądać podobnie do tego:

Squid Cache: Version 3.3.8
Ubuntu
configure options: ‘–build=x86_64-linux-gnu’ ‘–prefix=/usr’ ‘–includedir=${prefix}/include’ 
‘–mandir=${prefix}/share/man’ ‘–infodir=${prefix}/share/info’ ‘–sysconfdir=/etc’ 
‘–localstatedir=/var’ ‘–libexecdir=${prefix}/lib/squid3’ ‘–srcdir=.’ 
‘–disable-maintainer-mode’ ‘–disable-dependency-tracking’ ‘–disable-silent-rules’ 
‘–datadir=/usr/share/squid3’ ‘–sysconfdir=/etc/squid3’ ‘–mandir=/usr/share/man’ 
‘–enable-inline’ ‘–enable-async-io=8’ ‘–enable-storeio=ufs,aufs,diskd,rock’ 
‘–enable-removal-policies=lru,heap’ ‘–enable-delay-pools’ ‘–enable-cache-digests’ 
‘–enable-underscores’ ‘–enable-icap-client’ ‘–enable-follow-x-forwarded-for’ 
‘–enable-auth-basic=DB,fake,getpwnam,LDAP,MSNT,MSNT-multi-domain,NCSA,NIS,PAM,POP3,RADIUS,SASL,SMB’ 
‘–enable-auth-digest=file,LDAP’ ‘–enable-auth-negotiate=kerberos,wrapper’ ‘–enable-auth-ntlm=fake,smb_lm’
 ‘–enable-external-acl-helpers=file_userip,kerberos_ldap_group,LDAP_group,session,SQL_session,unix_group,wbinfo_group’
 ‘–enable-url-rewrite-helpers=fake’ ‘–enable-eui’ ‘–enable-esi’ ‘–enable-icmp’ ‘–enable-zph-qos’ ‘–enable-ecap’ 
‘–disable-translation’ ‘–with-swapdir=/var/spool/squid3’ ‘–with-logdir=/var/log/squid3’ ‘–with-pidfile=/var/run/squid3.pid’
 ‘–with-filedescriptors=65536’ ‘–with-large-files’ ‘–with-default-user=proxy’ ‘–enable-linux-netfilter’ 
‘build_alias=x86_64-linux-gnu’ ‘CFLAGS=-g -O2 -fPIE -fstack-protector –param=ssp-buffer-size=4 -Wformat 
-Werror=format-security -Wall’ ‘LDFLAGS=-Wl,-Bsymbolic-functions -fPIE -pie -Wl,-z,relro -Wl,-z,now’ 
‘CPPFLAGS=-D_FORTIFY_SOURCE=2’ ‘CXXFLAGS=-g -O2 -fPIE -fstack-protector –param=ssp-buffer-size=4 
-Wformat -Werror=format-security’

Krok #3: Czy Squid jest uruchamiany podczas uruchamiania systemu?

Tak!

initctl show-config squid3

Pojawi się wynik podobny do:

squid3
start on runlevel [2345]
stop on runlevel [!2345]

Oznacza to, że Squid rozpocznie uruchomienie z poziomu 2, 3, 4 i 5.

Gratulacje, teraz już umiesz instalować Squid na Ubuntu 14.04 LTS!