28 lip

Jak zainstalować NVM (Node Version Manager) dla Node.js na Ubuntu 14.04 LTS

Node Version Manager pozwala administratorom na łatwe zarządzanie wersjami node.js. Jest to bash skrypt, który ma możliwość zarządzania wieloma aktywnymi wersjami node.js, z funkcjami takimi jak: instalacja, wykonywanie poleceń z określonymi wersjami node.js, ustawienie zmiennej PATH do korzystania określonej wersji node.js, itp.

Przedstartowe sprawdzenie

  • Ten artykuł dotyczy instalacji NVM (Node Version Manager) na Ubuntu 14.04 LTS.
  • Będę pracować z serwerem VPS Ubuntu 14.04 LTS i jestem zalogowany jako root.

Krok #1: Instalacja kompilatora C++

Zaktualizujemy nasze pakiety:

apt-get update

Build-essential pakiet powinien być już zainstalowany, jednak nadal umieścimy go w naszym poleceniu dla instalacji:

apt-get install build-essential libssl-dev

Krok #2: Instalacja NVM (Node Version Manager)

Użyjemy następującego polecenia Curl, aby uruchomić skrypt instalacyjny:

curl https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.31.3/install.sh | bash

W momencie publikacji, najnowsza dostępna wersja była NVM v0.31.3. Należy sprawdzić stronę projektu na GitHub aby zobaczyć najnowsze wersji NVM. Dostosuj powyższe polecenie do uruchomienia najnowszej wersji NVM.

Po uruchomieniu powyższego polecenia pojawi się wynik podobny do tego:

Close and reopen your terminal to start using nvm

Albo zrób jak napisano powyżej (zamkni i ponownie otwórz sesje terminala) albo uruchom następujące polecenie:

source ~/.profile

Krok #3: Sprawdzenie instalacji

Można szybko sprawdzić, że NVM jest już zainstalowany i działa poprawnie za pomocą następującego polecenia:

nvm --version
W tym przypadku wynik będzie następujący:

0.31.3

Jeszcze jedno bardzo przydatne polecenie, aby zacząć zarządzanie node.js to:
nvm help

Gratulacje, teraz już umiesz zainstalować NVM (Node Version Manager) na Ubuntu 14.04 LTS!