16 maj

Minecraft: jak utworzyć serwer do gry na CentOS 7

Instalacja i konfiguracja serwera do Minecraft na CentOS 7

Grasz w Minecraft już przez chwilę, i chcesz stworzyć Swój własny serwer? Jest to dość łatwe, po prostu trzeba upewnić się, że twój serwer VPS spełnia niektóre wymagania. Minecraft niestety wymaga wydajnej konfiguracji serwera. W tym artykule pokażemy jak można stworzyć serwer do gry w Minecraft na serwerze VPS z systemem operacyjnym CentOS 7.

Artykuł o tym, jak utworzyć serwer Minecraft na Ubuntu 16 jest tutaj.

Potrzebujemy następnych rzeczy:

  • Serwer VPS z co najmniej 1 Gb pamięci RAM (z kodem MINEC5 dostaniesz 5% rabatu na zawsze na VPS w Hostovita!)
  • 5 Gb miejsca na dysku
  • Dostęp do serwera poprzez SSH

Krok 1 — Instalacja komponentów

Najpierw musisz zainstalować Java, ponieważ Minecraft opiera się na tą technologie. Następnie potrzebujemy Screen, bo screen będzie potrzebny do serwera Minecraft po zakończeniu naszej sesji poprzez SSH. Podłącz się do swojego serwera VPS poprzez SSH (użytkownicy systemu Windows mogą skorzystać z Putty SSH) i uruchom instalację tych dwóch pakietów dla CentOS 7:

yum install java screen -y

Krok 2 — Tworzenie i konfiguracja serwera Minecraft

Aby zainstalować serwer naszej gry musimy utworzyć pewne katalogi:

mkdir minecraft

Następnie przechodzimy w nowo utworzony katalog:

cd minecraft

I pobieramy pakiety z serwera Minecraft:

wget -O minecraft_server.jar https://s3.amazonaws.com/Minecraft.Download/versions/1.11.2/minecraft_server.1.11.2.jar

Włącz Screen z poprawną nazwą usługi:

screen -S "Minecraft server"

Zaakceptuj warunki umowy EULA zmieniając wartość z false na true w pliku eula.txt:

nano eula.txt

Uruchom serwer za pomocą tego polecenia:

java -Xmx1024M -Xms1024M -jar minecraft_server.jar nogui

Dostaniesz podobną do tej odpowiedź:

[Server thread/INFO]: Starting minecraft server version 1.10.2
[Server thread/INFO]: Loading properties
[Server thread/INFO]: Default game type: SURVIVAL
[Server thread/INFO]: Generating keypair
[Server thread/INFO]: Starting Minecraft server on *:25565
[Server thread/INFO]: Using epoll channel type
[Server thread/INFO]: Preparing level "world"
[Server thread/INFO]: Preparing start region for level 0
[Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 7%
[Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 14%
[Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 21%
[Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 28%
[Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 36%
[Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 47%
[Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 58%
[Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 68%
[Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 80%
[Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 90%
[Server thread/INFO]: Done (11.695 s)! For help, type "help" lub "?"

Serwer Minecraft został pomyślnie uruchomiony, można wyjść ze Screen za pomocą kombinacji klawiszy CTRL — A + D.

Ustawienia serwera można zmienić w następnym pliku:

nano server.properties

#Minecraft server properties
#Thu Oct 13 22:15:35 EDT 2016
max-tick-time=60000
generator-settings=
force-gamemode=false
allow-nether=true
gamemode=0
enable-query=false
player-idle-timeout=0
difficulty=1
spawn-monsters=true
op-permission-level=4
announce-player-achievements=true
pvp=true
snooper-enabled=true
level-type=DEFAULT
hardcore=false
enable-command-block=false
max-players=20
network-compression-threshold=256
resource-pack-sha1=
max-world-size=29999984
server-port=25565
server-ip=
spawn-npc=true
allow-flight=false
level-name=world
view-distance=10
resource-pack=
spawn-animals=true
white-list=false
generate-structures=true
online-mode=true
max-build-height=256
level-seed=
use-native-transport=true
enable-rcon=false
motd=A Minecraft Server

Jak widać, istnieje wiele ustawień, które można na spokojnie zmienić. Na początku można zmienić (maksymalną ilość graczy) max-players lub parametr player-idle-timeout, aby określić czas, kiedy gracz zostanie odłączony od serwera za bezczynność.

Wnioski

W tym artykule przeszliśmy przez proste kroki, za pomocą który można uruchomić serwer do Minecraft. Teraz, wykorzystując adres IP serwera VPS można połączyć się do gry i zagrać ze swoimi znajomymi Minecraft z nieograniczonymi możliwościami.