22 lip

Jak sprawdzić wersję MySQL

Przedstartowe sprawdzenie

  • Ten artykuł dotyczy sprawdzenia wersji MySQL na serwerze.
  • Pracuję z serwerem VPS CentOS 7 i jestem zalogowany jako root.

Z wiersza poleceń

W wierszu poleceń wpisz następujące polecenie:

mysql –V

Uzyskasz coś podobne do tego:

mysql Ver 15.1 Distrib 5.5.41-MariaDB, for Linux (x86_64) using readline 5.1

Z wiersza poleceń MySQL

Uzyskać informację o wersji MySQL można za pomocą następującego polecenia:

mysql

Uzyskasz wynik podobny do tego:

Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 2
Server version: 5.5.41-MariaDB MariaDB Server

Copyright (c) 2000, 2014, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type ‘help;’ or ‘\h’ for help. Type ‘\c’ to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]>

W tym przykładzie wersja serwera to: 5.5.41-MariaDB MariaDB Server.

Po podłączeniu do wierszu poleceń MySQL, można również uruchomić polecenie:

SHOW VARIABLES LIKE "%version%";

Wynik będzie podobny do tego:

+————————-+———————+
| Variable_name           | Value               |
+————————-+———————+
| innodb_version          | 5.5.40-MariaDB-36.1 |
| protocol_version        | 10                  |
| slave_type_conversions  |                     |
| version                 | 5.5.41-MariaDB      |
| version_comment         | MariaDB Server      |
| version_compile_machine | x86_64              |
| version_compile_os      | Linux               |
+————————-+———————+
7 rows in set (0.10 sec)

Gratulacje, teraz już umiesz sprawdzać wersję MySQL!