17 lipiec

Jak zmienić hasło w MySQL używając konsoli Linux

MySQL z konsoli Linux: Podstawy interakcji z bazą danych

  1. Jak zmienić hasło w MySQL używając konsoli Linux
  2. Jak utworzyć bazę danych MySQL używając konsoli Linux
  3. Jak usunąć bazę danych MySQL używając konsoli Linux
  4. Jak utworzyć kopii zapasowe baz danych MySQL używając konsoli Linux

Przedstartowe sprawdzenie

  • Ten artykuł dotyczy zmiany hasła dla użytkownika root oraz innych użytkowników w bazie MySQL i dla ustawienia hasła dla każdego użytkownika MySQL.
  • Pracuję z serwerem VPS CentOS 7 i jestem zalogowany jako root.

Zmiana hasła dla użytkownika w MySQL

Najpierw ustalmy połączenie z serwerem MySQL w konsoli Linux używając następującego polecenia:

mysql –u root –p

W tym przypadku wskazałem użytkownika root używając parametr –u. Parametr –p wykorzystałem w taki sposób aby wpisać hasło w kolejnej linii konsoli. Wprowadź swoje haslo, aby zalogować się do systemu.

Teraz przejdź do odpowiedniej bazy danych MySQL za pomocą następującego polecenia:

use mysql;

Dalej będziemy aktualizować hasła dla wszystkich użytkowników MySQL z nazwą użytkownika root. Koniecznie wymień your_new_password na twoje nowe hasło:

update user set password=PASSWORD('your_new_password') where User='root';

Uwaga: za pomocą tego polecenia można zmienić hasło dla każdego użytkownika. Po prostu zamiast root wpisać nazwę innego użytkownika.

W zakończeniu, przeładowanie uprawnień:

flush privileges;

Teraz można wyjść z MySQL:

quit

Gratulacje, teraz już umiesz zmieniać oraz ustawiać hasło dla użytkowników MySQL z konsoli Linux!