20 lip

Jak utworzyć kopii zapasowe baz danych MySQL używając konsoli Linux

MySQL z konsoli Linux: Podstawy interakcji z bazą danych

  1. Jak zmienić hasło w MySQL używając konsoli Linux
  2. Jak utworzyć bazę danych MySQL używając konsoli Linux
  3. Jak usunąć bazę danych MySQL używając konsoli Linux

Wprowadzenie

Bazy danych zazwyczaj są tworzone aby przechowywać i przetwarzać jakieś ważne dane. Dlatego bardzo ważnym jest tworzenie kopii zapasowych pozwalające na zabezpieczenie informacji na wypadek zniszczenia danych lub awarii serwera. Przy zmianie plików w systemie Linux można po prostu skopiować plik i podać inną nazwę, a następnie skopiować go z powrotem jeżeli zmiany nie działają. W MySQL to nie jest takie proste, ale to wcale nie jest trudne.

Tworzenie kopii zapasowej

Polecenie mysqldump służy do tworzenia plików tekstowych „dumps” baz danych zarządzanych MySQL. W tych plikach znajdują się wszystkie polecenia SQL, potrzebne do odtworzenia bazy danych od podstaw. Ten proces jest szybki i łatwy.

Jeśli chcesz utworzyć kopię zapasową jednej bazy danych, możesz po prostu utworzyć „dump” i wysłać wyniki do pliku, na przykład tak:

mysqldump database_name > database_name.sql

Wiele baz danych mogą być zapisane w tym samym czasie:

mysqldump --databases database_one database_two > two_databases.sql

W powyższym poleceniu database_one to nazwa pierwszej bazy danych, z której będzie stworzona kopia zapasowa i database_two to nazwa drugiej.

Również jest proste tworzenie kopii zapasowych wszystkich baz danych na serwerze:

mysqldump --all-databases > all_databases.sql

Przywracanie kopii zapasowej

Przywracanie kopii zapasowej bazy danych jest jeszcze łatwiejsze, niż jej tworzenie:

mysql database_name < database_name.sql

W powyższym poleceniu database_name to nazwa bazy danych którą chcemy przywrócić, database_name.sql to nazwa pliku kopii zapasowej.

Jeżeli próbujesz odtworzyć bazę z pliku kopii zapasowej całej bazy danych, MySQL musi wiedzieć o tym:

mysql --one-database database_name < all_databases.sql

Gratulacje, teraz już umiesz tworzyć kopii zapasowe baz danych MySQL używając konsoli Linux!