20 lip

Jak utworzyć kopii zapasowe baz danych MySQL używając konsoli Linux

MySQL z konsoli Linux: Podstawy interakcji z bazą danych

  1. Jak zmienić hasło w MySQL używając konsoli Linux
  2. Jak utworzyć bazę danych MySQL używając konsoli Linux
  3. Jak usunąć bazę danych MySQL używając konsoli Linux
  4. Jak utworzyć kopii zapasowe baz danych MySQL używając konsoli Linux

Wprowadzenie

Bazy danych zazwyczaj są tworzone aby przechowywać i przetwarzać jakieś ważne dane. Dlatego bardzo ważnym jest tworzenie kopii zapasowych pozwalające na zabezpieczenie informacji na wypadek zniszczenia danych lub awarii serwera. Przy zmianie plików w systemie Linux można po prostu skopiować plik i podać inną nazwę, a następnie skopiować go z powrotem jeżeli zmiany nie działają. W MySQL to nie jest takie proste, ale to wcale nie jest trudne.

Tworzenie kopii zapasowej

Polecenie mysqldump służy do tworzenia plików tekstowych „dumps” baz danych zarządzanych MySQL. W tych plikach znajdują się wszystkie polecenia SQL, potrzebne do odtworzenia bazy danych od podstaw. Ten proces jest szybki i łatwy.

Jeśli chcesz utworzyć kopię zapasową jednej bazy danych, możesz po prostu utworzyć „dump” i wysłać wyniki do pliku, na przykład tak:

mysqldump database_name > database_name.sql

Wiele baz danych mogą być zapisane w tym samym czasie:

mysqldump --databases database_one database_two > two_databases.sql

W powyższym poleceniu database_one to nazwa pierwszej bazy danych, z której będzie stworzona kopia zapasowa i database_two to nazwa drugiej.

Również jest proste tworzenie kopii zapasowych wszystkich baz danych na serwerze:

mysqldump --all-databases > all_databases.sql

Przywracanie kopii zapasowej

Przywracanie kopii zapasowej bazy danych jest jeszcze łatwiejsze, niż jej tworzenie:

mysql database_name < database_name.sql

W powyższym poleceniu database_name to nazwa bazy danych którą chcemy przywrócić, database_name.sql to nazwa pliku kopii zapasowej.

Jeżeli próbujesz odtworzyć bazę z pliku kopii zapasowej całej bazy danych, MySQL musi wiedzieć o tym:

mysql --one-database database_name < all_databases.sql

Gratulacje, teraz już umiesz tworzyć kopii zapasowe baz danych MySQL używając konsoli Linux!

Udostępnij